Mao Zedong i 1962. AP Photo, File
annonse
annonse

I årene 1958-1961 gjennomførte folkerepublikken Kina «Det store spranget». Det ble katastrofalt.

På ordre fra Mao Zedong ble et stort antall kadre (politiske ledere) kjørt ut med lastebiler på bygdene for å beordre betydelige omprioritering av arbeidskraft og kapital fra landbruk til stålproduksjon. Resultatet av en politisk styrt omprioritering resulterte i at titalls millioner mennesker sultet i hjel da produksjon av mat falt betydelig og verdiskapningen fra industriproduksjonen uteble. Stålet var av så dårlig kvalitet at det i praksis var ubrukelig.

«Det grønne skiftet» har blitt et begrep for endringer i retning lavutslipp, bærekraft og miljøvennlighet. Energiforsyning er kanskje det viktigste satsningsområdet i dette grønne skiftet og det fremstår som kritisk å bytte karbonbaserte brensler (kull, olje og gass) med sol-, vind- og kjerneenergi. Den globale etterspørselen etter energi er økende og det er ingenting som tyder på at etterspørselen etter kull, olje og gass er på vei ned. Prisene på karbonbaserte brensler har en langsiktig økende tendens og prisøkningen skyldes sannsynligvis økt etterspørsel. Det er urealistisk at såkalt fornybar energi kan levere tilstrekkelige bidrag i overskuelig fremtid.

annonse

Både «det store spranget» og «det grønne skiftet» er basert på politiske doktriner. Dersom antakelsen om at menneskeskapte CO2-utslipp er katastrofale for klodens klima viser seg ikke å stemme har man iverksatt betydelige feilinvesteringer. Relativt enkle beregninger indikerer at sol- og vindenergi ikke kan erstatte karbonbaserte brensler. Resultatet kan bli et sammenbrudd i den globale energiforsyningen og produksjonen av varer og tjenester. Konsekvensene kan bli at et stort antall mennesker vil sulte/fryse i hjel med påfølgende mulig destabilisering grunnet begrenset tilgang på nødvendige ressurser.

Alt dette kan skje som følge av at en generasjon har blitt forledet til å tro at det er mulig å fastslå klodens optimale temperatur og atmosfæriske CO2-nivå. Det store spranget og det grønne skiftet har en ting felles: Det er tvunget frem av politikere som mangler innsikt. Den så mye omtalte «klimakrisa» mangler vitenskapelig dekning i form av observasjoner. Det er forskjell på medieoppslag og vitenskapelige data/observasjoner.

For de av leserne som måtte ha en annen overbevisning vil jeg be dem om å undersøke kildene kritisk. Begreper klimakrise fremstår som en politisk konstruksjon. Men finner mange scenarier – men altså ikke observasjoner som underbygger de alarmistiske modellene med tilhørende forutsetninger.

annonse

Dagens politiske debattklima begynner å bli farlig. Dersom historieløshet og lettsindig omgang med vitenskap lar oss forlede til betydelig inngrep i energiforsyningen – selve hjertet i vare- og tjenesteproduksjonen – kan man risikere sammenbrudd både politisk, industrielt og kulturelt på en global skala. «Det grønne skiftet» kan raskt endre seg til «det grønne spranget». Behovet for å anvende føre-var-prinsippet på politiske doktriner er kanskje like stort som å anvende det på ulike utslipp.

Forsvarer kjønnsnøytral professor-tittel: – Treffende for hens kjønnstilhørighet (+)

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon