Foto: Audun Braastad / NTB
annonse
annonse

Ved utgangen av 2020 hadde politietaten igjen én milliard kroner av budsjettet på 20,6 milliarder.

I politiets årsrapport for 2020 blir det lave forbruket blant annet begrunnet med at 2019 var et år hvor samtlige enheter meldte om stramme rammer og utfordringer mens i 2020 hadde etaten fokus på kostnadskontroll og strammere styring av økonomien i 2020.

Videre trekkes det frem at koronapandemien har påvirket ressursbruken, og at politiet har fått «økte tildelinger gjennom året bl.a. til forsterkningsressurser utplassert i politidistriktene». Forsterkningsressursene som det siktes til, er «fortsatt midlertidig utplassert i politidistriktene og vil kreve ressurser også» i år, står det å lese i årsrapporten.

annonse

Avdelingsdirektør Roger Bjerke i Politidirektoratet (POD) sier mindreforbruket på én milliard kroner gjelder alle etatens kapitler og poster på statsbudsjettet.

– I disse postene ligger det blant annet flerårige investeringsmidler, forskutterte midler til satsinger som EUs grenseprogram mv. samt andre øremerkede midler. De kan nødvendigvis ikke omdisponeres og benyttes på tvers av etatens kapitler og poster, skriver han i en e-post til Politiforum.

Lønnsutgifter på 870.000 pr årsverk

annonse

Mindreforbruket gjelder alle etatens kapitler og poster på statsbudsjettet, forteller avdelingsdirektør Roger Bjerke i Politidirektoratet (POD). I det ligger blant annet flerårige investeringsmidler og midler som ikke kan omdisponeres.

Oslo politidistrikt, som hadde et budsjett på 3,4 milliarder kroner, hadde mest penger igjen, med et resultat på 48 millioner. Sørvest politidistrikt gikk mest i minus og var 58 millioner kroner bak budsjettet på 1,1 milliarder.

Av politiets årsrapport for 2020 går det også frem at den største utgiftsposten for politiet er knyttet til utbetalinger til lønn. I fjor utgjorde dette hele 76,3 prosent, eller 14,5 milliarder kroner, av de totale driftsutgiftene til politiet.

Det innebærer at den gjennomsnittlige lønnsutgiften per årsverk nå er nær 870.000 kroner, eller 3,8 prosent mer enn i 2019.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon