Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix
annonse

Bedragerier i forbindelse med netthandel er et stadig økende samfunnsproblem, hvor både de allmennpreventive og individualpreventive betraktninger gjør seg sterkt gjeldende.

Svindelvarsel
26. desember 2019 advarte tidsonen.no om at flere personer den siste tiden hadde blitt svindlet av en person som legitimerte seg som Robin Valentino Gustafsson.

Svindleren, skal også ha benyttet seg av andre navn, som Robin Va Gustafsson, Robin Brown, Robin Valentino Brown, Robin Valentino Brown Gustafsson og lignende varianter.

annonse

Tidssonen.no formidlet at den det her gjelder har vært aktiv som annonsør hos dem, samt på andre plattformer som opererer med salg, bytteforslag og kontakt angående ting (klokker) som ønskes kjøpt. 

Nettaktiviteten fra domfelte skjedde hovedsakelig fra nye brukerkontoer, men også fra eldre kontoer med innleggshistorikk.

Bankkontoer som domfelte blant annet benyttet i bedrageriene er: 24801452112 og 24801452112. 

annonse

Det bemerkes at tidssonen.no er Norges største nettstedet angående (dyre) klokker, samt en nettbutikk for klokkeentusiaster, klokkesamlere og klokkeinteresserte.

Etterlyst
Domfelte, Robin Valentino Brown Gustafson (34), har i lang tid vært utilgjengelig for politiet. Han ble derfor etterlyst. 

Våren 2021 ble han pågrepet på Oslo lufthavn Gardermoen (OSL) da han ankom med fly fra London.

London
Domfelte har etter sigende begynt et nytt liv i London, med familieliv og fast jobb. 

Da han bodde i Norge og de straffbare forholdene ble gjennomført, var han uten fast jobb. I tillegg hadde han et anstrengt forhold til NAV, samt at han var tilknyttet et belastet kriminelt miljø han nå etter sigende har brutt med. 

annonse

Domfelte har tidligere hatt langvarige fengselsopphold på bakgrunn av tilsvarende kriminell virksomhet.

Hovedforhandling
Retten ble satt i Oslo tingrett 2. september 2021, og domfelte «møtte» via videolink fra London. Han erkjente seg skyldig etter alle postene relatert til tiltalebeslutningen.

Dom
Dommerfullmektig, Mina Hoff, i Oslo tingrett, presiserte at det i denne saken skal avpasses en straff for ti tilfeller av bedragerier til en samlet verdi av kroner 224.790,-. 

Det mest graverende enkeltstående bedrageritilfellet beløper seg til kroner 87.000,-.

I nærværende straffesak er svindelen utført med samme fremgangsmåte og overfor ti ulike privatpersoner. 

De ovennevnte ti bedragerske handlingene er begått over en periode på om lag fire måneder. I den anledning, mente dommeren at domfelte over tid hadde utvist en konkret forsettlig lovstridig handling.

Dommeren bemerket også at korrespondansen mellom domfelte og de fornærmede belyste en forbausende illusjonsløs og forbrytersk fremgangsmåte – der domfelte via dialog erobrer de fornærmedes tiltro og dermed lykkes i sitt forbryterske formål.

Sett i relasjon til at domfelte har gitt en uforbeholden tilståelse, relatert til alle postene i tiltalebeslutningen, besluttet retten at passende straff skal settes til fengsel i seks måneder, hvorav 120 dager gjøres betinget med en prøvetid på to år.

Dommen var enstemmig. 

annonse

Resett kontaktet domfeltes advokat Anders Westeng, for en kort kommentar. 

Han meddelte at tiltalte har erkjent alle forholdene og han tar ansvar for det han har gjort. Dommen vil ikke bli anket. 

 

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse