Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. REUTERS/Vincent Kessler
annonse
annonse

Utvisningen av en superkriminell ung mann fra Somalia var i strid med EUs menneskerettighetskonvensjon.

I 2018 ble en ung somalisk mann dømt til utvisning på bakgrunn av en dom på to år og seks måneder for blant annet ulovlig våpenbesittelse.

Asylsøker
Ifølge JP.dk, kom den somaliske mannen til Danmark sammen sin mor, da han var fire år gammel. I ettertid, grunnet familiegjenforening, har hele hans nære somaliske familie fått opphold i Danmark.

annonse

Kriminell gjenganger
Den det her gjelder er tidligere dømt for flere grove kriminelle forhold. Som mindreårig er han både dømt for ran og innbruddstyverier. Etter at han fylte 18 år, er han gjentatte ganger dømt for overtredelse av den danske narkotikalovgivningen, samt kjøring av bil ruspåvirket.

Menneskerettighetsdomstolen
Den Europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg konkluderte at den danske utvisningsdommen var et brudd på menneskerettskonvensjonens artikkel 8 nr. 1. hvor «enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse».

Dette er jo veldig spesielt, samtidig som formuleringen i menneskerettskonvensjonens artikkel 8 nr. 1 er sentral, relatert til de menneskelige hensyn som intensjonen her er ment å ivareta.

annonse

Ifølge den unge mannen, har han ingen kjennskap til gjenværende familie i Somalia. En utvisningsdom vil derfor medføre at han blir avskåret fra å besøke sin gjenværende familie i Danmark.

Menneskerettighetsdomstolen vektla at den danske Høyesterett ikke kunne føre tilstrekkelige bevis for den somaliske mannen var en fare for den nasjonale sikkerheten, eller at utvisningen var nødvendig for å «forebygge uro eller forbrytelser».

Dansk høyesterett vektla at mannen snakker flytende somalisk, hvorfor han må ha opprettholdt et vist kjennskap til somalisk kultur.

Ovennevnte vurdering var man ikke enig i hos Den Europeiske menneskerettighetsdomstolen. Dommerne mente at den somaliske mannen ikke hadde noen tilknytning til Somalia, samt at han ikke vil ha muligheter for å skape seg en tilværelse der.

Sint
Kristian Thulesen Dahl fra Dansk folkeparti er forbannet, og uttalte blant annet følgende relatert til nærværende rettsavgjørelse i Strasbourg:

«Selvfølgelig skal et land da have ret til at udvise kriminelle utlændinge, som igen og igen bryder landets love. Det er endu et eksempel på, at virkelighedsfjerne internationale konventioner forhindrer Danmark i at gjøre det, der er best for Danmark».

Kriminelle utlendinger skal ikke kunne gjemme seg bak konvensjoner, hevder Kristian Thulesen Dahl.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon