- Resett - https://resett.no -

Au pair-ordningen står for fall: – Det er like greit

Ap og SV vil fjerne au pair-ordningen. Sp vil sannsynligvis ikke kjempe hardt for å beholde den, skriver DN.

Au pair (fransk: «på like vilkår», red.anm.) er en ung person som bor hos en familie i et fremmed land med den hensikt å lære om kulturen der. En au pair bor hos en vertsfamilie som sørger for kost, losji og lommepenger, og passer barna deres dersom de har noen, og gjør husarbeid. Som au pair har man som regel eget rom, og kanskje eget bad. De aller fleste er kvinner, og i Norge kommer hele 80 prosent av kvinnene fra Filippinene.

Nå kan imidlertid denne ordningen avvikles i Norge. Dagens Næringsliv [1] påpeker i en leder at Arbeiderpartiet og SV har programfestet at de vil avskaffe au pair-ordningen, og hevder samtidig at det er lite trolig at Senterpartiet vil kjempe hardt for å beholde den.

annonse

Redaksjonen mener dessuten at det er naivt å tro at kulturutveksling er det faktiske formålet for au pair-ordningen i norske familier. 

– Selv om de aller fleste norske familier behandler sin au pair bra, vil få si at det er et forhold mellom likeverdige parter. Formålet med å ha au pair er i hovedsak å få tidsklemmen til å gå opp, ikke å lære om filippinsk kultur, skriver DN.

Vanskelige saker

annonse

Det fremgår av tall DN har fått fra UDI at det er satt rekord i antall familier som er midlertidig utestengte fra au pair-ordningen. Den katolske kirkes nødhjelpsorganisasjon, Caritas, har også hatt stor pågang, og mottok i fjor 1890 henvendelser og fulgte opp 60 au pairer som opplevde vanskeligheter hos sin vertsfamilie. Det er en økning på nesten 700 henvendelser, bare sammenlignet med 2019.

–  Det er lite sannsynlig at Senterpartiet velger å verne au pair-ordningen på bekostning av gjennomslag for andre saker. Dermed kan ordningen stå for fall.

«Skalkeskjul»

Sp har stemt ned et forslag fra SV og Ap om å avskaffe ordningen. DN mener det er lite trolig at Sp vil velge å verne au pair-ordningen på bekostning av andre gjennomslag.

– Det er bra. Familier som trenger ekstra hjelp i hjemmet må for all del kjøpe seg det, men det er liten grunn til at det skal gjøres under et skalkeskjul av at det er kulturutveksling, konkluderer DN.

Nå er han litt rikere (men Erna haler innpå) [2]

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474