NÅR IKKE EGNE MÅL: Byrådsleder Raymond Johansen under pressekonferansen hvor byrådet i Oslo la frem sitt forslag til budsjett for 2022. Foto: Ali Zare / NTB
annonse

Byrådet i Oslo satser på klimatiltak, aktivitetsskole og skolemat i sitt budsjettforlag for 2022, men er ikke i rute til å nå sitt eget klimamål.

Oslo bystyre har vedtatt at utslippene av klimagasser i Oslo skal reduseres med 95 prosent i 2030 sammenlignet med 2009. Byrådet innrømmer imidlertid at de ikke kommer til å nå klimamålet, men hevder de gjør store grep for å redusere utslipp i årene som kommer.

Med dagens kurs kommer Oslo bare rundt halvveis i mål i 2030, skriver Aftenposten.

annonse

I en pressemelding i forbindelse med forslaget til budsjett for 2022 heter det at det er særlig viktig å kutte utslipp fra trafikk, avfallsbehandling og bygg- og anleggsvirksomhet, som står for 90 prosent av klimagassutslippene i Oslo.

– Vi skal vise verden at det er mulig å omstille oss på en måte som kutter utslipp og skaper jobber, men uten at det øker de sosiale forskjellene, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Johansen sier at de i det nye budsjettet tar nye steg for å gjøre Oslo til nullutslippsby ved å elektrifisere så godt som alle busser og båter i kollektivtransporten i Oslo. Byrådet foreslår blant annet å øke fra 67 til 520 elbusser i Oslo.

annonse

– I dag er omtrent 11 prosent av antall kjørte kilometer med buss og båt i Oslo utslippsfrie. Når de nye bussene er faset inn i 2023, vil andelen være på nesten 100 prosent. Det er effektiv klimapolitikk som gir raske og store utslippskutt, sier Johansen.

– På et år, fra 2019 til 2020, kuttet vi kommunens egne utslipp med 39 prosent. Med dette budsjettforslaget nærmer vi oss dagen da kommunen ikke lenger trenger å kjøpe bensin eller diesel. Ruters busser og båter vil gå på strøm eller biogass, og tunge kjøretøy og anleggsmaskiner vil raskt skiftes ut med løsninger uten utslipp, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG).

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse