- Resett - https://resett.no -

Norwegian får klimakvote-gebyr på 400 millioner kroner

Norwegian er ilagt et gebyr på 400 millioner kroner for manglende innlevering av klimakvoter for utslipp i 2020. 

– Vi er forberedt på å gjøre opp kvotene, men bestrider gebyret og ser at det er nødvendig med en rettslig avklaring, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian [1].

Flyselskapet fremholder i en pressemelding at gebyret for manglende oppfyllelse av kvoteforpliktelser for 2020 kom i en tid da selskapet var under rekonstruksjon. Selskapet var forhindret fra å innfri disse, i henhold til både norsk og irsk rekonstruktør.

annonse

Selskapet opplyser i meldingen at den norske rekonstruktøren var i kontakt med både Miljødirektoratet [2]og Regjeringsadvokaten da gebyret ble varslet.

«Her ble det anført at Norwegian var under rekonstruksjon og ikke hadde anledning til å gjøre opp for kvotene og at det sågar kunne medføre straffansvar for selskapet å gjøre dette. Dette har Norwegian innrettet seg etter», skriver selskapet.

Skal ha sagt fra flere ganger

Miljødirektoratet slår på sin side fast at det felles europeiske regelverket ved forsinket innlevering utløser et overtredelsesgebyr på 100 euro per manglende innleverte klimakvote.

annonse

– Vi har gjentatte ganger gjort Norwegian oppmerksomme på konsekvensene av at kvoteplikten ikke overholdes, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Miljøforpliktelse

For 2020 meldte Norwegian inn et kvotepliktig utslipp på 387.857 tonn CO2-ekvivalenter. Innen oppgjørsfristen 30. april 2021 hadde de kun ført over 15.039 kvoter til oppgjørskontoen.

Dermed manglet det 372.818 kvoter for utslipp i 2020.

– Vi bestrider at forpliktelsen om klimakvoter er omfattet av rekonstruksjonen. Vi mener den ikke er en ordinær fordring som kan avspises med en dividende på linje med andre uprioriterte krav. Kvoteplikten er en lovpålagt offentligrettslig miljøforpliktelse som er absolutt, sier Hambro.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474