- Resett - https://resett.no -

Valget i Qatar endrer ikke maktbalansen i landet

Qatar holder sitt første nasjonale valg lørdag – ett år før fotball-VM går av stabelen i landet. Men valget representerer ikke et demokratisk gjennombrudd.

Valget ses mest som et symbolsk skritt i retning av mer demokrati. Landet har absolutt monarki, og analytikere mener at valget neppe vil ha noe som helst å si for kongefamilien Al Thanis ubegrensede makt.

I sommer godkjente emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani en ny valglov. Den betyr at landets statsborgere – både menn og kvinner – skal velge 30 av de til sammen 45 representantene i Shura-rådet, som bare er en rådgivende forsamling. 15 av medlemmene i rådet utnevner emiren på egen hånd.

annonse

Qatar har ikke noe parlament.

– Selv om valget er et lite skritt mot mer demokrati, er det ikke noe vendepunkt for Qatar, mener observatører AFP har snakket med.

Valg på overtid

Valget skulle opprinnelig ha vært avviklet i 2007, men ble utsatt.

annonse

Observatører mener valget først og fremst skjer fordi verdens øyne er rettet mot Qatar og neste års fotball-VM.

– Det er viktig å forstå at ambisjonen ikke er å skape et konstitusjonelt monarki, men heller å øke deltakelsen i samfunnet, mener Andreas Krieg, administrerende direktør i tenketanken MENA analytica, som har spesialisert seg på områdene i Midtøsten.

– Å kalle det demokrati blir feil, mener han.

Shuraen har anledning til å foreslå lover, godkjenne budsjetter og avskjedige ministre. Men den allmektige emiren har alltid vetorett.

Emir Al Thani nyter likevel popularitet i landet. Med enorme inntekter fra utvinning av olje og gass har Qatar innført en velferdsstat – som i hvert fall kommer noen av innbyggerne til gode. Landet har også gjort store investeringer i utlandet og har i nyere tid markert seg med en aktiv utenrikspolitikk på mange felt.

Pyntet til valg

Den siste tiden har gatene i Qatars byer vært pyntet med store plakater av smilende kandidater som bærer den tradisjonelle, lange hvite kjortelen.

Kandidater har også holdt arrangementer der de har prøvd å tenne en gnist hos de få frammøtte ved å varte opp med varme drikker, mat og glorete valgsedler.

Kandidatene har også dukket opp på statlig TV, men uten de konfronterende, politiske debattene som er vanlige i andre land.

annonse

Utover dette har det vært lite som tyder på noen demokratisk valgkamp. Politiske partier i landet er forbudt, og et regjeringsskifte umulig.

Det er bare 28 kvinner blant de 284 håpefulle kandidatene som kniver om en av de 30 plassene som altså er på valg.

Bare godkjente kandidater

Alle kandidatene til Shuraen må godkjennes av det mektige innenriksdepartementet, som stiller en rekke krav – både om alder og personlighet.

De fleste av Qatars 2,5 millioner innbyggere er dessuten utlendinger og fremmedarbeidere som ikke kan stemme.

Farlige arbeidsforhold

På grunn av fotball-VM er det blitt stor oppmerksomhet rundt forholdene for gjestearbeidere, som har få rettigheter og ofte jobber under farlige og kummerlige forhold. Amnesty International har laget en rapport der det framgår at 15.021 migrantarbeidere mistet livet fra 2010 og fram til 2019. I februar meldte avisen The Guardian at tallet var minst 6.500.

Oppmerksomheten og kritikken har til tider skapt store bølger i fotballverdenen. Det har vært snakk om boikott og andre aksjoner. De nordiske fotballforbundene har utformet felles brev til Fifa der de har krevd å se ytterligere forbedringer i forholdene til arbeiderne før neste års VM.

Misnøye i Qatar
annonse

Misnøye finnes også blant innbyggerne i Qatar, blant annet om valgprosessen. Men det er få som tør å heve stemmen.

Bare ca. 10 prosent av innbyggerne i Qatar er statsborgere, men selv ikke alle disse er stemmeberettigede. Bare etterkommere av dem som var borgere i landet i 1930, har stemmerett. Denne regelen ekskluderer dermed mange. Blant andre medlemmer fra den viktige Al-Murra stammen trues med utelukkelse. Det har ført til en opphetet debatt på nettet.

– Denne regelen skaper et skille i samfunnet vårt. Vi som er unge, hadde håpet at dette skillet ikke lenger eksisterte, sier en velger. Fordi dette temaet er høyst sensitivt, vil han ikke stå fram med navn.

Noen Qatar-kjennere mener at emiren kanskje løser dette problemet ved selv å utnevne representanter fra de ekskluderte gruppene direkte.

Tegn abonnement [1] eller støtt oss på andre måter [2] hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

annonse

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474