- Resett - https://resett.no -

Lektor knytter multikulturalisme til 22. juli: Innvandring skapte «en konkurransekamp mellom gutter fra ulike kulturer»

– Da Anders Behring Breivik var tenåring, opplevde hovedstaden en volds- og ransbølge, hovedsakelig begått av gutter med minoritetsbakgrunn mot gutter fra den hvite majoriteten. Ydmykelse av ofrene inngikk som et fast ritual i overfallene.

Det er lektor og skribent Sven Røgeberg som skriver dette i innlegg på Nettavisen [1] som er basert på et essay i Samtiden.

Røgeberg mener de raske demografiske endringene, som følge av ikke-vestlig innvandring, frembrakte to ideologier: «På den høyreradikale siden en militant nasjonalisme, som munnet ut i konspirasjonsteorien om Eurabia. På venstresiden multikulturalismen, forstått som dyrkingen av det flerkulturelle samfunnet.»

annonse

Røgeberg kritiserer forskningen for ensidighet. De har tatt høyreekstremismen ut av kontekst og har i «liten grad interessert seg for om ikke den liberale innvandringspolitikken, som multikulturalismen forsvarte, påvirket Breiviks ungdomstid på en måte som er relevant for å forstå hatet bak terroren 22. juli.»

Han kommer med opplysninger om drapsmennene på Benjamin som i liten grad er påpekt i offentligheten i ettertid.

Dagbladet [2] kunne fortelle at den da 14 år gamle Joe Erling Jahr skal ha blitt grovt mishandlet på t-banen i 1996. Bakgrunnen for overfallet var at han ikke ville bomme bort en sigarett. En gjeng på rundt ti personer sparket gutten mens han satt med ryggen mot veggen bak. Hodet ble smelt i veggen, Jahr fikk hodeskader og tenner løsnet. Politiet beskrivet overfallet som brutalt. Overfallsmennene var av afrikansk opprinnelse.

annonse

Overfallet var så brutalt at Norge kunne fått sin første, rasistisk motiverte legemsbeskadigelse med døden til følge, mener Røgeberg som mener at Jahrs fremmedfrykt ble «kultivert til rasisme i skinhead-gjengen Boot Boys, som han følte var de eneste som beskyttet ham. Fire år etter drepte han Benjamin Hermansen.»

Lektoren mener mediene behandler voldssakene helt forskjellig.

– Hva ville skjedd om Jahr hadde blitt drept? Ville det utløst kritiske refleksjoner rundt den moderne ikke-vestlige innvandringen? Eller ville den politiske responsen vekslet mellom flau forlegenhet og beskyldninger mot Frp om å slå politisk mynt på en tragisk hendelse?

– Ville representanter for akademia løftet frem konfliktpotensialet i møtet mellom moderne og før-moderne kulturer? Eller ville vekten blitt lagt på å forklare drapet ut fra dårlige oppvekstvilkår, fattigdom og utenforskap blant minoritetsungdom – faktorer som det jo var vårt ansvar at det ikke hadde blitt gjort noe med? Ville konklusjonen blitt at det var storsamfunnet og den hvite majoriteten som hadde sviktet? Ja, at drapet i bunn og grunn var en konsekvens av den strukturelle rasismen vi måtte ta et oppgjør med?

Breivik

Røgeberg mener «den altfor banale opprinnelsen» til ondskapen som tok bolig i Breivik var «en konkurransekamp mellom gutter fra ulike kulturer, en kappestrid som verken hadde med ideologi eller religion å gjøre.»

– Den liberale innvandringspolitikken førte til at det blant tenåringer i hovedstaden oppsto nye standarder for hva som gav status og respekt. Tilhengere av multikulturalismen har av ideologiske grunner vanskelig for å erkjenne at de nye kodene for maskulin selvhevdelse og dominansatferd, som gutter med minoritetsbakgrunn brakte med seg, i særlig grad rammet etnisk norske gutter. De kunne bli offer for ran og vold. Og de som forsøkte å imitere de nye æreskodeksene, risikerte å blamere seg og få taperstempelet skrevet i panna, skriver han.

Anders Behring Breivik hadde ikke penger og rikdom selv om han vokste opp på vestkanten. Han måtte skape seg på en annen arena.

annonse

– Breivik dyrket rollen som en megler mellom gjenger blant innvandrerungdom og gjenger på Oslo vest. Han fremsto som en wannabe «pakkis», snakket kebabnorsk og oppførte seg som en gettogangster. Trass skyhøye ambisjoner og en desperat innsats for å skaffe seg respekt på gata, var det ingen som ville ha noe med ham å gjøre. Han var bare ikke kul og hipp. Ingen gjenger ville assosieres med ham, fordi det ødela deres rykte. Resultatet ble det komplette utenforskap i den urbane subkulturen han hadde satset alt for å hevde seg i, skriver Røgeberg videre og fortsetter:

– I denne kampen om maskulin selvhevdelse forsøkte Anders Behring Breivik å imitere de tøffeste gutta i innvandrergjengene. Han misunte alfahannene den råskapen og stoltheten klan- og ærekulturen gav dem. Samtidig gav de ydmykende nederlagene i statuskampen grobunn for et intenst hat mot den egne kulturen, som fikk skylden for at han ikke hadde greid å hevde seg.

Dermed vender Breivik seg i manifestet mot den såkalte 68-generasjonen og dens kultur- og verdirevolusjon. Denne kulturen skulle temme og feminisere gutter. Det var en annen virkelighet de møtte blant innvandrerne i Oslo.

«I mange av de landene våre nye landsmenn kom fra er ikke bare jenter underlagte en streng sosial kontroll, men gutter oppdras til å forvalte den private voldskapitalen som familien og slekten trenger i et samfunn med en svak eller fraværende stat», skriver Røgeberg.

Han mener det i hovedstaden på 1990-tallet ble skapt noe som lignet «en zoologisk kampsone med nye koder for maskulin selvhevdelse og antisosial dominansatferd». Hvite gutter ble utsatt for vold eller påførte seg selv en art selvfornedring og ydmykelse. Røgeberg mener det verken er mulig å forstå drapet på Benjamin Hermansen eller terroren 22. juli uten å ta denne utviklingen i betraktning.

– Som en konsekvens av en liberal innvandringspolitikk oppstod det i hovedstaden på 1990-tallet et flerkulturelt ungdomsmiljø. Rivaliseringen mellom minoritets – og majoritetsgutter hadde karakter av et sosialt eksperiment med tenåringshjerner, som fikk ekstreme utslag få hadde regnet med, skriver han.

«Erik» utviklet PTSD av å vokse opp i Groruddalen – norske gutter utsettes for rasistisk vold på Oslo øst [3]

annonse

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474