Senaid Kobilica under gudstjenesten i Oslo domkirke, 10 år etter terrorangrepet 22. Juli 2011. Foto: Torstein Bøe / NTB
annonse
annonse

Artiklene hvor norske medier lar imamer og andre muslimer i Norge fortelle om sin frykt for terrorangrep mot dem begynner å bli mange.

Gang etter gang gjør mediene de mest sytete muslimene i Norge til talsmenn for hele gruppen. Og imamene bader seg i den offerrollen islam er så god til å understøtte muslimene på. Det er alltid andres feil, og aldri noe galt med islam.

Sist ute er Aftenposten. Slik starter artikkelen:

annonse

«Den norske imamen frykter et nytt terrorangrep i Norge. Men han har forslag om hvordan det kan unngås. Senaid Kobilica (47) leder Norges største moské. Han har personlige erfaringer med etnisk hat og drap. Etter to terrorangrep i Norge frykter han det neste.»

Skjermbilde Aftenposten

Det er muslimene som ofre som er Aftenpostens innfallsvinkel og budskap. En offerrolle som muslimer er kulturelt innprentet å forstå seg i. Koranen og profeten Muhammeds væren var badet i hvordan han så seg og muslimene som ofre for de vantros spott og spe. Hans egen stamme trodde på flere guder, men Muhammed fikk en «åpenbaring» om at det bare fantes én gud. Han ble latterliggjort.

Muhammed følte seg så sjikanert at han dro fra fødebyen Mekka og bosatte seg i Medina. Derfra begynte han å angripe karavanene og gikk til krig mot de som han mente hadde avvist og behandlet ham dårlig.

annonse

Det er tre datoer som har brent seg inn i imamen, skriver Aftenposten. Det er 11/9, 22/7 og 10/8:

Vi kan lese følgende:

  • Terroren som rammet USA 11. september 2001, ble et paradigmeskifte for muslimer: Alt ble verre, muslimer ble mistenkeliggjort, fordømt, truet og fryktet, mener Kobilica.
  • Hendelsene 22. juli for ti år siden var grusomme. For Kobilica var det en lettelse at terroristen ikke var muslim.
  • Det siste terrorangrepet skjedde mot Al-Noor-moskeen i Bærum 10. august for to år siden.

– Senaid Kobilica mener det siste skjedde fordi hatprat og fordommer mot muslimer ikke ble tatt alvorlig nok. Det er dette han nå vil ta et oppgjør med, skriver Aftenposten.

Måten dette fremstilles på illustrerer poenget om offerrolle på en måte Aftenposten, eller imamen selv, neppe forstår.

9/11, hvor 19 islamske fanatikere drepte 3000 ikke-muslimer (stort sett) får den norsk-bosniske imamen Senaid Kobilica vridd til å være en dato som symboliserer at det er muslimene som var ofre. For «muslimer ble mistenkeliggjort, fordømt, truet og fryktet» i etterkant av 11. september, sier han.

Intet sted konfronterer Aftenposten Kobilica med denne åpenbare historiske omskrivingen hvor han klarer å få muslimene til å være ofre også når det var muslimer inspirert av profeten Muhammed og islam (al-Qaida) som sto for drapene og terroren. Det sier sitt at ingen i Aftenpostens redaksjon og vel heller ikke mange av dets norske lesere har reagert på at dette får stå uimotsagt.

I stedet går journalisten rett over til å hylle Kobilica:

«Senaid Kobilica er en av Norges fremste religiøse ledere. Har vært hovedimam i Norges største moské i over 20 år, den bosniske. I nesten 15 år har han også ledet landets største muslimske organisasjoner. Kobilica er en mann som blir lyttet til, ikke bare i det muslimske miljøet.»

annonse

Og nok et element av offerrolle får Kobilica inn i artikkelen. Også i Bosnia var muslimene ofre:

«Kobilica har bakgrunn fra Bosnia, og minnet om folkemordet i Srebrenica står som ståltråd i kroppen hans. Rundt 8000 muslimer ble drept noen julidager i 1995. Svigerfaren satt i konsentrasjonsleir. Kobilica påpeker at katastrofer ikke skjer plutselig.»

– Vi må være klar over at liv kan gå tapt fordi vi ikke tenker over det vi sier, og at vi dermed har en rolle i det som skjer, sier han.

Aftenposten skriver følgende: «Etter terrorangrepene i USA fulgte flere år med terror utført av ekstreme muslimer. I Madrid, London, København, Brussel, Glasgow, Frankfurt, Berlin, Manchester, Lyon, Toulouse, Barcelona, Stockholm, Paris, Nice. Dessuten utløste karikaturstriden i 2006 voldelige aksjoner flere steder.»

Til det svarer imamen:

– Ekstreme grupper og individer sto bak alle disse hendelsene. De gjorde arbeidet vårt for integrering ekstra vanskelig. Etter 22. juli fikk vi i grunnen en sunn debatt. Så snudde alt med fremveksten av Den islamske staten (IS) og fremmedkrigere som dro til Syria. Krigen utløste flyktningkrisen som enkelte politikere brukte til å spre fordommer om muslimer og innvandrere før og etter valget i 2016. Jeg ble sjokkert over at den hatefulle retorikken gikk hjem hos så mange.

Gjennom hele intervjuet tillater Aftenposten at imamen bortforklarer islamsk terror og vold samtidig som han vender fokus mot reaksjonene som de stakkars uskyldige muslimene ble utsatt for. Det som er helt allmenne fortolkninger og videreføringer av det profeten Muhammed sto for og som kan leses i de islamske skriftene, får Kobilica lov til å avfeie.

– Det finnes muslimske mørkemenn og svovelpredikanter. Hvordan jobber du med det?

– Vi må snakke med dem, vise eksempler fra profetens liv. Men vi må ikke bruke for mye energi på dem som ikke hører på motargumenter.

Eksempler fra profens liv!? Seriøst!

Det Aftenpostens journalist ikke følger opp med, er å komme med noen av de utallige eksemplene fra Muhammeds liv der han tok til orde for vold, drap, tortur, voldtekt, slaver, krig, ran og løgn. Alt var tillatt for at islam og muslimene skulle vinne.

annonse

Hvilke eksempler fra profetens liv er det så Kobilica mener annullerer de eksemplene der Muhammed etter dagens standard bedriver folkemord og forbrytelser mot menneskeheten?

Muligens (ja, trolig) kjenner ikke Aftenpostens journalist til dette. Og ikke har hun (Olga Stokke) heller noen interesse av å konfrontere imamen med sannheten om hans egen religion.

– Hva har muslimske ledere gjort for å hindre radikalisering av muslimer? spør hun.

– Da jeg var leder i IRN (Islamsk Råd Norge), tok vi klar avstand fra ekstremisme. Vi kontaktet blant annet de mest ekstreme muslimene i Norge. Vi diskuterte med dem, forsøkte å få dem på andre veier.

Han får uimotsagt si dette som kommentar til de antisemittiske uttalelsene til imamen i Drammen.

– [J]eg garanterer at muslimer ikke har lov til å hate jøder. Vi kan faktisk ikke være muslimer uten å tro på Moses og Jesus som profeter, uten å tro på Toraen og Bibelen som hellige bøker. Vi er Abrahams barn, i samme båt og må være solidariske med hverandre. Hvis ikke kan vi alle falle ned i dypet, sier han.

Aftenposten-journalisten burde her konfrontert Kobilica med noen av de mange antisemittiske uttalelsene profeten kom med. For eksempel: «Drep den av jødene som måtte falle i deres hender.» Engelen Gabriel sier til Muhammed: «Allah befaler deg å gå mot jødene.» Til jødene i Banu Qurayzah-stammen før de blir massakrert, sa Muhammed: «Dere brødre av aper! Har Allah kastet skam over dere og sendt sin hevn over dere?»

Muhammed beordret deretter samtlige av den jødiske stammens gutter og menn henrettet. Kvinner og barn ble voldtatt og solgt i slaveri.

Men dette åpenbare grunnlaget for det utbredte jødehatet blant muslimer finner ikke Olga Stokke noen grunn til å ta opp med den «respekterte» hovedimamen. I stedet får hans grunnløse «garanti» om at muslimer angivelig «ikke har lov til å hate jøder» stå seg uimotsagt i Norges største papiravis.

Men høyresiden får Kobilica lov til å kritisere og frykte uhemmet. Budskapet er som alltid: Muslimer er ofre.

Han mener flyktningkrisen i 2015 ble brukt av «enkelte politikere» til å «spre fordommer om muslimer og innvandrere før og etter valget i 2016. Jeg ble sjokkert over at den hatefulle retorikken gikk hjem hos så mange» sier han.

– Hvilke politikere? Hva slags retorikk? spør Olga Stokke.

– Her er noen eksempler: Carl I. Hagen brukte i valgkampen i 1987 det falske Mustafa-brevet som advarte om at muslimer kom til å overta Norge. Det dukker stadig opp. Frank Willy Djuvik var fylkesleder i Sogn og Fjordane Frp da han i 2012 skrev at han «hater Islam og muslimer». Frp-leder Siv Jensen lanserte i 2009 begrepet «snikislamisering» og forsvarte det i 2021. Stortingsrepresentant fra samme parti, Christian Tybring-Gjedde, sa i 2013 at innvandring fra ikke-vestlige truer den norske kulturarven. Organisasjoner som HRS (Human Rights Service) og Sian (Stopp islamiseringen av Norge) har spredt hat mot muslimer, HRS på regjeringens regning. Dessuten leste vi i sosiale medier at islam ikke er kompatibelt med norske og vestlige verdier, at muslimer er parasitter som føder flest mulig barn for å få mest mulig penger ut av staten. Jeg ble veldig redd, svarer Kobilica.

– Hva ble du redd for?

– Sånn ble det snakket om muslimer i Bosnia før den etniske utrenskningen startet. Jeg vet at ord fører til handling. Jeg opplevde at vi ble forlatt av det politiske Norge. Det ble noen vonde år frem til 2019. Antiislamsk retorikk kan ha hatt noe å si for at vi fikk et terrorangrep mot Al-Noor-moskeen i Bærum. Vi forsto ikke fullt ut at konspirasjonsteorier og hatefull omtale av muslimer kunne nære høyreekstreme krefter til å utføre terrorangrep.

Avsluttende kommentar

Denne artikkelen i Aftenposten er grell, men dessverre ikke et uvanlig eksempel på den slette journalistikk som bedrives om islam i Norge. Journalistene er feige, og/eller uvitende.

Jeg utfordrer norske medier, journalister og anmeldere til å finne feil ved den beskrivelsen vi gir av islam og «profeten» i boken Islam. Sannheten om Muhammed og hans religion.

Der er det en helt annen beskrivelse av islam og profeten Muhammed enn den imam Kobilicia hevder er realiteten.

Men det er kanskje ikke sannheten norske medier er ute etter når det gjelder islam?

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon