annonse
annonse

Bokanmeldelse: «Islam. Sannheten om Muhammed og hans religion». Resett forlag (2021)

Shurika Hansen og Helge Lurås tar oss gjennom islams historie, den nyeste av de tre monoteistiske verdensreligioner (jødedom og kristendom de to andre). Boken starter med Allahs (Guds) åpenbaring for Muhammed, der Muhammed angivelig utnevnes til Allahs sendebud, og helt frem til vår tid med den muslimske migrasjon til vestlige land. Muhammed var selv analfabet, men fortalte sine nærmeste hva Allah fortalte ham gjennom erkeengelen Gabriel. Noen av vennene måtte ha kunnet skrive. Koranen med alle versene skal ha vært ferdig skrevet omtrent 20 år etter Muhammeds død (år 632).

Boken har 2 deler. Den første delen forfattet av Lurås, som har en vanlig norsk erfaringsbakgrunn, mens del 2 er skrevet av Shurika Hansen, som kom til Norge fra Somalia som 12-åring og hadde sin oppvekst med sin muslimske familie i Skien. Det gir boken en ekstra dimensjon at vi her har en forfatter som skriver fra innsiden om det å vokse opp i et strengt muslimsk miljø i et ellers fritt vestlig land, samtidig som vi får islams historie fremstilt av en nordmann oppvokst med vestlige normer og verdier.

annonse

Bøker om islam kan ofte bli for detaljerte og man mister lett tråden. Ofte er de fulle av assosiasjonsløse navn på stammer og enkeltpersoner som er så fremmede for oss at de er glemt umiddelbart etter. Man får ofte det inntrykk at forfatteren gjerne vil vise hvor mye han eller hun kan om emnet og tenker lite på hva leseren skal sitte igjen med. Denne boken derimot er pedagogisk oppbygget og derfor lettlest. Bak i boken får vi også en liste med ordforklaringer, der begreper som «sharia», «taqiyya», «salafisme», wahhabisme» osv er definert.  Endelig en bok om islam der hovedlinjene kommer klart frem og hva islamkritikk egentlig bør gå ut på.

Ja, hva bør egentlig en islamkritisk bok gå ut på? Et åpenbart utgangspunkt er koranen, islams hellige skrift og består av Muhammeds åpenbaring. Problemet ved tolkningen av koranen er at islam fremstår i to versjoner, en relativt mild Mekka-versjon og en strengere, kall den gjerne totalitær, Medina-versjon. Muslimer kan derfor lett finne milde, humane vers skrevet i Mekka som, for eksempel det ofte siterte vers  «det er ingen tvang i islam».  Dette og andre ble nedskrevet da Muhammed hadde få følgere og lite makt. Han var da avhengig av å komme godt ut av det med både jøder og kristne.  Tonen ble en annen da Muhammed etablerte seg i Medina fra år 622 og de ti neste årene til hans død. Det sørgelige og for vesten utfordrende er at de fleste muslimske autoriteter legger vekt på de senere hadither, vers og påbud. No øe som for øvrig er en kjent juridisk tradisjon også innen Vesten («lex-posterior-prinsippet») der yngre rettsregler har forrang overfor eldre.

De islamske tekstene (koranen, hadith, sira) er fulle av grusomheter mot ikke-muslimer og også mot muslimske kvinner. Lurås kapittel-overskrifter er blant andre; «Helvete venter den som spotter Muhammed», «Jihad – hellig krig», «Den nådeløse massakren», «Kvinner sex og Muhammed», «Forholdet til jødene, hyklerne og de vantro», og «Muhammed sier ja til vold men er «barmhjertig»».  Motsetningen mellom Medina-versene og Jesu budskap kunne vanskelig vært større.  Jesus var aldri en revolusjonær og en trussel overfor Romeriket, ref.: «Mitt rike er ikke av denne verden». Muhammed er totalt fremmed for «å vende det andre kinnet til» og koranen kan ikke akkurat tolkes som et «kjærlighetens evangelium». Jesus ofret til slutt seg selv, Muhammed ofret derimot sine påståtte fiender.

annonse

Sett fra en ikke-muslim kan det virke som Muhammed fikk meldinger fra Allah ut ifra egne lyster og behov. Det er i sharia (islamsk lovbok) strenge umenneskelig straffer (hudud) for frafallenhet, hykleri, vantro, utroskap, homofili, og diskriminering av kvinner som skal underkaste seg mannen. Hennes vitnemål veier halvparten av mannens og hennes arverett også mindre enn mannlige søsken. Mannlige familiemedlemmer har som oppgave å påse at kvinnene i familien opptrer dydig og ærefult.  Lurås nevner også den fremtredende offerrollen mange muslimer inntar. Muhammed selv følte seg som et offer som stadig ble forfulgt og en teori går ut på at denne offerrollen er nedarvet fra profeten.

Gjennom renessansen og opplysningstiden har bibelen blitt «modernisert» og mer human mens tolkning av koranen av toneangivende imamer fremdeles er bokstavtro og middelaldersk. Lurås gjør det klart hvorfor disse to religioner, som begge er misjonerende, har kjempet mot hverandre siden starten i det 7. århundre. Gjennom historien har det gjerne gått en blodgrense der en muslimsk majoritetsbefolkning grenset opp mot enhver annen religion. Lurås definerer islam som en blanding av religion og politikk, en blanding av moské og stat.  Gjennom muslimsk migrasjon til vesten er denne grensen nå blitt uklar. Kritiske røster har betegnet migrasjonen som en trojansk hest. Det er ukentlig flere moské-besøk enn kirkebesøk i et sekularisert og avkristnet Norge selv om folkekirken i navnet er den med klart flest medlemmer.

I Del 2 gir Shurika Hansen en gripende personlig beretning om oppveksten i en konservativ og strengt muslimsk familie på Gulset utenfor Skien. Leseren blir fort klar over hvor utfordrende det er for frihetssøkende unge kvinner å vokse opp i sterke, religiøse muslimske miljøer.  Kvinners dyd og ære er viktigere enn alt annet og brudd på dette kaster skam over familien. Det paradoksale er at migranter som nettopp bosetter seg i vesten for å gi seg og sine etterkommere et bedre liv, tviholder på de frihetsbegrensende islamske reglene.

Det finnes da heller ikke et eneste velfungerende demokrati der muslimer er i majoritet.

Boken «ISLAM – sannheten om Muhammed og hans religion» anser jeg så vesentlig at jeg vil gi 200 eksemplarer fordelt på norske journalister, stortingspolitikere, religiøse ledere, akademikere og biblioteker, – vel vitende om at de som trenger boken mest antagelig ikke ønsker å lese den. Den passer ikke helt inn i deres narrativ!

Profeten som politisk geni: Denne boken gir deg svaret på hvorfor «muhammedanerne» vokste til en kjempestor flokk

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon