Kong Harald flankert av dronning Sonja og kronprins Haakon under den høytidelige åpningen av Stortinget. Foto: Torstein Bøe / NTB.
annonse
– Farlige klimaendringer er vår tids største utfordring. Norge skal redusere egne utslipp av klimagasser i tråd med våre internasjonale forpliktelser. I tillegg skal vi støtte fattige land i deres arbeid, sa kongen da han leste opp trontalen på vegne av regjeringen i Stortinget i dag.
annonse

 

Talen er den siste under Erna Solbergs nåværende statsministerperiode og gir uttrykk for hovedlinjene i regjeringens arbeidsprogram og politikk for det kommende året. Kong Harald trakk frem det å redusere utslipp av klimagasser som en av regjeringens viktigste arbeidsoppgaver da han leste opp trontalen.

– Norske utslipp går ned. I forrige periode la regjeringen frem planen for ytterligere utslippskutt fram mot 2030. Nå skal denne planen iverksettes, sa kongen.

annonse

På vegne av regjeringen trekker han frem det å sørge for at prisen for å slippe ut klimagasser må opp, som det viktigste tiltaket.

– Det er nødvendig for å skape et marked for nye, klimavennlige løsninger og ny teknologi, heter det i talen.

– Regjeringen vil fremme forslag om økt pris på utslipp av gasser som bidrar til klimaendringene. Øvrige skatter og avgifter skal senkes, slik at samlet skattenivå ikke øker, het det videre i trontalen.

annonse

Men også pandemien og sysselsettingsutfordringene når bidraget fra oljeaktiviteten reduseres, ble nevnt under trontalen.

– Den økonomiske aktiviteten i Norge tar seg raskt opp. Det er nå flere sysselsatte i befolkningen enn før pandemien kom. Stadig færre går ledige. Det blir stadig flere ledige stillinger. Allerede nå ser vi mangel på kvalifisert arbeidskraft flere steder. Det er både en utfordring og en mulighet. En utfordring fordi mangel på arbeidskraft gir mindre verdiskaping og velferd i samfunnet, en mulighet fordi det er mange flere som kan og vil arbeide i vårt samfunn, sa kongen.

For ordens skyld – det er ikke kongen som har skrevet trontalen

Selv om kongen i tråd med Grunnloven er den som holder trontalen, har han hverken skrevet eller på annet vis påvirket innholdet. Rett før kongen skal holde trontalen har nemlig statsministeren, under en seremoni i stortingssalen, gitt ham teksten som beskriver regjeringens politiske planer for det kommende året. Det er denne teksten kongen har fått i oppgave å lese opp for stortingsrepresentantene som sitter i stortingssalen.

Du kan lese hele trontalen her

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon