Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
annonse
annonse

Boligbyggingen har i flere år ligget for lavt og underskuddet av boliger stiger, og det spesielt i byene. Lav boligbyggingen har bidratt til massiv prisvekst i det norske boligmarkedet.

Det blir stadig vanskeligere for unge og folk med normale inntekter å leie eller å kjøpe seg et sted å bo. Utviklingen vil fortsette, om ikke boligbyggingen tar seg opp. Det vil innebære et brudd med eierlinjen i det norske boligmarkedet, hvor 8 av 10 eier sin egen bolig.

Og ikke eie egen bolig er ugunstig, fordi det norske skattesystemet favoriserer boligeiere.

annonse

Boligpolitikk er alt som påvirker boligmarkedet og boligbygging, rentepolitikk, Finanstilsynets krav om egenkapital, samferdselspolitikk, plan- og bygningslovgivningen og tekniske forskrifter, lokale og statlige prioriteringer i areal- og reguleringssaker for å nevne noe.

Heisekraner og bygningsarbeid i Lillestrøm i Viken fylke. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Saksbehandlingsprosesser for byggesaker i kommunene er svært tidkrevende og kostbare som følge av en svært omfattende plan- og bygningslov. Det eneste som kan øke boligbyggingen er mindre politikk og mer samordning. Skal en regjering nå ambisjonen i takt med befolkningsveksten, må plan- og bygningslovgivningen gjøres mere effektivt.

Norge trenger politikk som er tilpasset innbyggernes behov og ønsker, og ikke politikere byråkrater ønsker. Politikken og byråkratene må ikke bli det største hindret for mer bygging

annonse

Lik behandling over hele landet, ikke avhengig av saksbehandlerens humør, bekjentskap, slett behandling og mangelfull vurdering.

Hvordan kommunene håndterer byggesaker kan ha stor innvirkning på økonomien og byggevedtaket for utbygger. Vurdering av byggesøknader vil ha et stort innslag av skjønnsmessig vurdering.

Vi har i dag digital behandling av ligningsoppgaver som fungerer på en utmerket måte, dette må da også kunne gjennomføres i byggesaker. Kommunens arealplaner setter viktige rammer for byggesaksbehandlingen. Reguleringsplanene fastsetter arealbruk for et bestemt område, så dette vil også bli ivaretatt med en digital behandling.

Ikke minst at likhetsprinsippet som er bygget på rettferdighetsbetraktninger og som innebærer at Forvaltningsavgjørelser bygger på en objektiv og saklig vurdering som sikrer likhet og rettssikkerhet for alle.

Det kan forekomme uenigheter i en byggesak, da kan slike bli behandlet manuelt.

Advarer mot brå renteheving: – Vil rasere familier (+)

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon