Sarpsborg tinghus Foto: Søndre Østfold tingrett
annonse
annonse

NTB rapporterer saken på følgende måte: «Seks menn i alderen 17–22 år er i Søndre Østfold tingrett dømt til fengselsstraffer for bortføring og mishandling av en 14-åring utenfor Sarpsborg.»

Hendelsen skjedde i Kalnesskogen utenfor Sarpsborg 28. juli 2020.

Verken NTB eller VG har omtalt at de dømte er albanere selv om dette er en del av rettens forklaring på det som skjedde. VG omtaler de dømte kun som «seks unge menn»

annonse

Ifølge dommen tvang de seks mennene den 14 år gamle gutten inn i en bil og kjørte ham opp til Kalnesskogen, hvor de utsatte ham for grov vold og trusler med både pistol og kniv. Det hadde vært et forutgående basketak mellom 14-åringen og en av de albanske mennene.

– Under hele frihetsberøvelsen og voldsseansen opptrådte de som en enhet overfor fornærmede og hans venner. Etter rettens mening utøvde alle de seks tiltalte vold mot fornærmede av forskjellig slag i tillegg til å oppildne eller støtte opp under hverandres voldshandlinger ved roping og fliring samt ytringer som «ingen fucker med albanere» og snakk om stolthet, står det i dommen.

Gutten skal ha blitt holdt fast mens mennene slo ham i magen, og kommanderte 14-åringen til å kysse skoene til en av dem.

annonse

En av mennene skal ha tatt opp en luftpistol og sagt: «Skal jeg skyte deg her og nå?», ifølge dommen.

14-åringen var mørbanket etter voldshendelsen. Han lå i forsterstilling og forsøkte å beskytte hodet mens slagene og sparkene kom. Gutten fikk brist i ribbein og perforert trommehinne. Voldshandlingene varte i 15–25 minutter, og volden hadde etter rettens vurdering karakter av mishandling. Gutten skal ha vært redd for å dø, og har vært nødt til å få traumebehandling hos psykolog ukentlig etter episoden.

– Snitching

Under den uke lange rettssaken i Sarpsborg tinghus kom det også frem hvilken streng selvjustis som gjelder i enkelte ungdomsmiljøer.

– Det er fra flere av de tiltalte, fornærmede og vitner fremkommet at det får alvorlige konsekvenser å tyste eller «snitche» om andre. Tysting eller «snitching» medfører utestenging, tap av sosialt omdømme, baksnakking, trusler og/eller fare eller frykt for fysiske represalier for den som tyster og deres nærstående. Retten legger til grunn at det er en streng selvjustis som gjør at de tiltalte er uvillige til å snakke om andre. Dette medfører at retten har et mindre fullstendig faktum i saken enn retten ellers ville ha hatt, står det i dommen.

Fem av de seks fikk fengselsstraff over ett år. Den yngste er dømt til ungdomsstraff i ett år, eller fengselsstraff i ti måneder. Fornærmede ble tilkjent erstatning.

I dommen gir retten kritikk mot politiet for mangelfull etterforskning.

«Retten er kritisk til politiets etterforskning på flere punkter. Bevisførselen tyder på at det mangler en mann blant de tiltalte,» heter det i dommen. Kritikken går på manglende gjennomgang av elektronisk materiale som kunne kaste lys over hendelsene. Det er spesielt viktig siden de tiltalte i liten grad ville forklare seg.

annonse

Lokalavisen HA har omtalt at de dømte har albansk bakgrunn.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon