Politiet gjør undersøkelser i Kongsberg sentrum etter at fem personer er funnet drept og to skadet. Politet har pågrepet en mann. Foto: Terje Pedersen / NTB
annonse
annonse

Drapsmannen på Kongsberg er en konvertitt til islam. Han har norsk far og dansk mor, vokste opp i Norge og er etnisk nordisk. Allerede kan man ane at årsaken kommer til å bortforklares med psykiatri. Men konvertitten har en helt sentral, og beundret posisjon blant muslimer.

Mange ikke-muslimer vil trolig stusse over at noen fra et fritt, demokratisk og progressivt samfunn skulle ønske å konvertere til islam. Men det er helt spesielle forhold ved profeten Muhammeds tilnærming da han på raskt og spektakulært vis tok makten på den arabiske halvøy fra 622-632 e. Kr. som skaper forutsetninger for konvertitten som en ettertraktet og privilegert person innen islam.

Islams tidlige historie er nettopp en fortelling om konvertering. Selv Muhammed konverterte til islam da han angivelig fikk de første åpenbaringene fra Allah da han var i 40-årsalderen i 610 e. Kr. De aller fleste andre som bodde i Mekka på den tid trodde på flerguderi selv om de også var kjent med monoteisme gjennom jødiske og kristne samfunn i området.

annonse

Islam – som betyr å underklaste seg – startet med én mann, nemlig «profeten» Muhammed selv. Alle de første muslimene («muslim» betyr den som underkaster seg Allah) var slik sett konvertitter.

En av nøklene til Muhammeds evne til å tiltrekke seg stadig flere til sin «flokk» var måten han klarte å skape uorden i motstandernes rekker. Muhammed emigrerte til Medina fordi han og hans første tilhengere ble trakassert og latterliggjort i fødebyen Mekka. Kort tid etter at han emigrerte begynte Muhammed å raide og gå til krig mot sine tidligere stammefrender i Mekka.

Men Muhammed var politisk smart. Han skilte derfor mellom det han oppfattet som de mest ledende og ivrigste spotterne og fiendene av ham selv, og de mer passive. Når det kom et slag, sa han og viste i praksis at han var tilgivende og nådig overfor de som overga seg og konverterte til islam. Han gjorde det også ekstremt enkelt å konvertere. Man trengte bare å si trosbekjennelsen shahada i vitners nærvær, som lyder «la illaha ila illa allah wa muhammad rasul allah». Oversatt til norsk betyr dette: Det er ingen gud uten Allah (gud), og Muhammed er hans profet.

annonse

Det er alt som skal til for å bli anerkjent av andre muslimer som en del av deres fellesskap, som kalles «ummaen».

Mens Koranen, hadithene og biografiene har mange eksempler på at Muhammed var nådeløs mot de som mest aktivt spottet ham (tortur, henrettelser), ble de av tidligere fiender som var mer passive i opposisjonen til ham ønsket inn i folden dersom de underkastet seg Muhammed og ble muslimer. Disse konvertittene var helt avgjørende for at Muhammed kom til makten så raskt. Han vant mange slag med mindre motstand enn det nok ellers ville blitt, og fienden trengte ikke å kjempe til siste mann. De hadde alltid valget om å overgi seg og bli muslimer.

Men ikke bare sparte konvertittene livet ved å overgi og underkaste seg og bli muslimer gjennom trosbekjennelsen. De ble gitt helt like og fra første dag til og med en privilegert status av Muhammed. Fordi Muhammed aldri lot det gå lenge fra han kjempet et slag mot en stamme til han mobiliserte til krig mot den neste, ble nye konvertitter umiddelbart tatt med på nye krigstokt, og de fikk fullt del i krigsbyttet som besto av materielle goder, buskap, kvinner og andre slaver. Gjennom stadig krig mot nye fiender, sveiset Muhammed sammen et samhold i den ekspanderende flokken av (konverterte) muslimer.

At konvertittene fikk slik likeverdig status så raskt, skapte noe murring blant de som allerede hadde vært muslimer en stund, men Muhammed var svært enerådende og kunne presse gjennom denne ordningen. Det er liten tvil om at dette var en av nøklene til at hans allianse av muslimer vokste så raskt. Fra å bare være ham selv i 610, var islam totalt dominerende på den arabiske halvøya kun tjue år senere. Det er en ekspansjon aldri tidligere sett. Og ekspansjonen fortsatte etter Muhammeds død.

Konverteringen til islam har i liten grad skjedd ved direkte tvang opp gjennom historien, dog det finnes noen unntak. Det er snarere slik at det er så store fordeler knyttet til det å være muslim i områder erobret av islam at mange har konvertert frivillig. Islam setter opp en form for apartheid der ikke-muslimer tolereres, men må betale mer skatt og har en mindreverdig rolle. Og det å konvertere er enkelt.

Artikkelen forsetter.

Hele dette systemet, og islam som sådan, ble etablert mens Muhammed levde. Muhammed er et eksempel og har hatt en varig, konkret innflytelse innen islam som skiller islam fra alle andre religioner. Innen islam har man aldri klart (eller ønsket) å frigjøre seg fra Muhammeds eksempel. Islam har ikke blitt omtolket opp gjennom historien slik både jødedom og kristendom har.

annonse

De som vil lese mer om hvordan islam virket og hva Muhammeds særegne politiske egenskaper førte til, kan lese mer i boken Islam. Sannheten om Muhammed og hans religion.

Den aktive omvendelsen

Det å utbre islam og bidra til konvertering har for ettertiden blitt en målsetting for «gode muslimer». Og når noen har konvertert, blir de faktisk behandlet likeverdig om ikke også satt på pidestall fra dag én. Dette skjer den dag i dag i Norge. For usikre norske gutter og jenter kan det være veldig fristende å si ja til invitasjonene om å bli med i flokken av muslimer og bli kalt «bror» eller «søster». Og i de tøffe ungdomsmiljøene som har vokst frem i Norge etter masseinnvandringens tid preget av trusler og vold, er ofte de muslimske guttene de tøffeste og mest voldelige. Slik det også var på Muhammeds tid. Hvis du er den norske gutten som står i front for å motstå de muslimske guttene, får du juling og blir plaget, mens hvis du holder deg mer i bakgrunnen kan du alltids velge å konvertere og bli en del av den muslimske gjengen i stedet.

Resett er kjent med at det på Kongsberg ble drevet aktiv forkynnelse og forsøk på omvending med utgangspunkt i to uformelle moskeer i byen. For et tiår siden var det kontakter til Profetens Umma fra Kongsberg. Det har også vært overlapp mellom rusmiljøene og de marginaliserte miljøene på Kongsberg og disse moskeene. Kontaktpunktene er gjerne somaliske og andre ikke-etnisk norske rusmisbrukere, som derigjennom bringer kontakt videre til de muslimske forkynnerne.

Fra Norge kjenner vi før islams inntog at det ikke var (eller er) helt uvanlig at en vei ut av rusmisbruk og psykiatri har vært å «bli frelst» og møte Jesus. Nå kan det like gjerne være å underkaste seg Muhammed og islam.

Vi har flere eksempler på konvertitter i Norge. Bastian Vasquez (1990-2015) ble født i Skien av chilenske, katolske foreldre. Han ble rekruttert inn i Profetens Umma og dro til Syria for å kjempe for IS.

Yousef Bartho Assidiq har vært mye omtalt i norske medier som konvertitt. Han ble født på Nøtterøy og het opprinnelig Per Bartho Hansen. Han var punker og aktiv på venstresiden. Han fikk en krise da moren ble syk. Han kom i kontakt med en moske og ble muslim

– Jeg konverterte i ett-to-tida, og etterpå tok jeg toget hjem. Jeg har ADHD og Asperger og det gjør meg impulsiv, sa han til Dagsavisen i 2015. De kalte ham «sannsynligvis Norges best kjente etnisk norske muslim».

Journalisten Pål Salahadin Refsdal konverterte til islam mens han var tatt til fange av Taliban i Afghanistan i 2009.

Allerede er det kommet ut opplysninger om at 37-åringen som står bak drapene i Kongsberg har en historie med psykiske problemer. Det innebærer ikke at drapene han utførte ikke har med islam å gjøre. Det er nettopp sårbare personer som oppsøkes aktivt av islamske miljøer i Norge. Og det de introduseres til er islam. Og fra Muhammeds eksempel og de islamske skriftene er det en oppskrift på hvordan man skal kjempe, krige og bedrive vold for å utbre islam. Det er en del av jihad, hellig krig.

Det er på tide at norsk offentlighet og norske myndigheter får opp øynene for den utbredelsen islam har fått i Norge. Forkynnelsen og forsøkene på å skape konvertitter skjer i miljøer som er skjult for de fleste «vellykkede» blant oss. Men det foregår blant de vanskeligstilte, og det foregår blant mer og mer alminnelige norske ungdommer. Islam har en unik måte å ønske konvertitter velkommen på.

annonse

Vi må få øynene opp for hva islam faktisk er og hvilken tiltrekning den har. Det er ikke uten grunn at islam nå teller 1,8 milliarder nominelle følgere.

Setter du pris på denne artikkelen og slike perspektiver? Resett trenger din støtte.

Vi har Vipps nr 124526, bankonto 1503.94.12826 eller dere kan sende SMSResett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474.

Tegn abonnement her

Anmeldelse: Endelig en bok om islam der hovedlinjene kommer klart frem

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon