Geir Hasnes. Foto: Klimarealistene
annonse
annonse

Jeg må først få takke rektor Mohn for hans iherdige innsats for å skape PR for Klimarealistenes arrangement tirsdag.

Uten hans og hans kollegers uegennyttige innsats for å skape landsdekkende oppmerksomhet i et flertall av landets mediekanaler, frykter jeg at arrangementet ellers ville hatt langt mindre besøk og referering.

Rektor Mohns innlegg kan leses her.

annonse

Jeg må få takke for alle de fantastiske tilbakemeldinger og alle som nå bestiller tidsskriftet, både på pdf og papir. Vi hadde en kortere periode etter lanseringen der systemet gikk i stå på grunn av trafikken, men har fått løst det problemet. Til alle som ønsker papirkopi, så har den ennå ikke kommet fra trykkeriet. Første opplag er faktisk straks utsolgt.

Jeg må også få takke rektor for hans iherdige innsats for å finne ut mer om meg gjennom å «google» meg, som han så elokvent uttrykte det. Men han meddelte til forsamlingen at han fant så altfor lite. Dette skyldes muligens at nettstedet google selv nylig har uttalt at de vil fjerne alt av stoff som går mot Klimapanelets konklusjoner, og jeg frykter at utrenskningen allerede har begynt.

Mohn må derfor gjerne henvende seg direkte til meg for å få vite mer om mine doktorgradsarbeider, mine forskningspriser, og mine utallige fagfellevurderte artikler, rapporter, bokbidrag og konferanseforedrag. Det er ingen overdrivelse; jeg har faktisk mistet oversikten selv.

annonse

Men han kan også lese om min overordentlig omfattende sensurvirksomhet, i hovedsak ved tre forskjellige institutter ved NTNU, men også ved Universitetet i Oslo, se artikkelen Noen usensurerte betraktninger om sensur i Universitetsavisa (Trondheim) i år i forbindelse med skismaet om én eller to sensorer nå i vår. Det skulle si noe om min trening i å lese og vurdere faglige rapporter i forbindelse med redaktøroppgaven.

Les også: Rektor i hardt vær for å stille opp hos Klimarealistene: «overraskende», «hinsides» og «flaut»

Imidlertid var rektor heldig og fant flere artikler på nettet, som han kort presenterte. Jeg takker ham for å nevne min artikkel Det grønne skiftet kan bare skje ved å myrde alle mennesker i verden. Mohn fant sannsynligvis denne artikkelen ekstra interessant, fordi han er økonom og arbeider med det grønne skiftet, og her presenterer jeg enkle beregninger over hvor mye dette vil koste. I fire artikler i Universitetsavisa i år: Det grønne skiftet er ugjennomførlig, Det grønne skiftet er ikke bærekraftig, Vindkraft og solkraft er ikke fornybar energiproduksjon, og Klimakrisen savner basis i vitenskap, er jeg sikker på at Mohn vil finne interesse, siden han nå er utvalgt av vår nye statsminister Støre til å ta del i et eget «klimapanel». Carl I. Hagen spurte meg i går om han kunne bruke tallmaterialet nå som Statsbudsjettet kom.

Grunnen til den økonomiske diskrepansen er selvsagt at løftene som gis om kutt i CO2-utslipp gis av politikere som er tallblinde. Vi diskuterte dette fenomenet ved middagen i går kveld, det faktum at en politiker kan love hva som helst fordi de ikke har noe forhold til tall. De kan uten videre love 30, 50 70 eller 90% i kutt av CO2-utslipp uten den ringeste interesse for hvor ufattelig mye dette vil koste. Om det legger Norge eller Europa eller Vesten i ruiner (resten av verden bryr seg ikke) så er dette uinteressant.

Av denne grunn har politikerne i en mengde europeiske land lagt ned kullkraftverk og atomkraftverk og nå har panikken begynt å ta dem. Fjerning av energi, energifattigdom, går først ut over de fattige, som kreperer i kulden, og deretter ut over bedriftene, som ikke lenger kan produsere mat og drivstoff til distribusjon. Eller produksjon av andre ting som er gjort mulig av billig energi, og som vil bli avsluttet når det koster for mye.

Jeg vil også takke rektor for spesielt å påpeke at FNs bærekraftsmål er den ultimate stupiditet, som jeg linker til her. Med sine over fem tusen delinger på sosiale medier skjønner jeg godt at rektor også fant artikkelen interessant.

Noen av rektors formuleringer fant jeg uheldige. (I parentes bemerket så lærte jeg som tillitsvalgt at når ledelsen betegnet noe som uheldig, skulle man gå utrolig forsiktig i dørene.) Rektor påpekte at Klimarealistenes vitenskapelige råd besto av 28 menn og to kvinner. Jeg skjønner ikke helt hvilket poeng han skulle frem til med dette. Var det galt med kvinner i rådet? Rektors ansettelsesnivå er jo 100% besatt av menn. Kanskje jeg kan anbefale at han går ned i 50% stilling og ansetter en kvinne til de andre 50%?

Eller påpekte rektor kjønnsandelen i rådet eksplisitt? Her trodde jeg at rektor, som også har kjønnsforskere ved sitt universitet, ville avstå fra å nevne antallet kvinner og menn slik at alle ville se dette var i ubalanse! Jeg trodde at i dag, med den respekt som det såkalte «svake kjønn» møysommelig har måttet opparbeide seg gjennom over hundre år, så skulle kvinnene slippe å høre slike bemerkninger.

annonse

Det er faktisk slik at den ene av de to som foreslo meg til styret i Klimarealistene var et kvinnelig medlem av det vitenskapelige rådet, den ekstremt meriterte kvinnelige forskeren Elen Roaldset, med en imponerende faglig bakgrunn. Hun var en av foregangspersonene i Norge for å sikre kvinners plass på deres egne premisser i akademia. Skal hun nå henges ut av rektor for at hun sitter i et råd med, etter rektors eget utsagn, gamle menn?

Så var det utsagnet om de gamle menn og den høye alder i det vitenskapelige rådet. Én ting er nå at merittering tar tid, en annen ting er at mange i rådet ikke har turt å tone flagg før de nådde pensjonsalderen, pga. det press som spesielt media har lagt på dem. Men bruken av ordet «høy alder»?

Betyr dette at rektors kolleger i «høy alder» ved Universitetet i Stavanger nå skal være nødt til å lure på hva hans holdning til dem er? Hvordan tror han at dette blir mottatt blant dem som kanskje begynner å bli klar over at kolleger rundt dem går med tanker om at de begynner å bli gamle og at det begynner å bli tvil om deres faglige kvalitet og innsats?

Dette er ikke retorisk spekulasjon. Som mangeårig tillitsvalgt i Tekna, derav seks av de senere årene som Teknaformann i Kongsberg-gruppen og med flere års nedbemanning i bedriften, spesielt perioden 2015-2017, har jeg hatt utallige samtaler med personer som har vært redd for jobben pga. alder. Jeg har vært med på møter med den ansatte og HR hvor den ansatte har skjelvet for hva som ventet, pga. alderen. Jeg har kjempet for løsninger slik at vedkommende skulle kunne stå i arbeidet til fylte 62, for ikke å miste AFP. Jeg tok mot medlemmer av alle organisasjonene i bedriften for det var kjent at jeg hjalp alle. Jeg hjalp til og med uorganiserte så godt jeg kunne. Når ansatte hadde problemer holdt jeg det ikke mot dem at de ikke hadde organisert seg. Jeg vet kanskje bedre enn de fleste hva det vil si når ledere snakker om «høy alder».

Det var én ting jeg fant særdeles underlig med rektors opplesning. (I parentes bemerket: Når advokater benytter termen «underlig» skal man trå ekstremt varlig – det lærte jeg også som tillitsvalgt.) Det var ikke det rektor sa, men hvorfor sa han det?

Klimarealistene opererer på dugnad. Vårt budsjett som ble behandlet på siste styremøte er under millionen. Til sammenligning har de som arbeider for, og propaganderer for, IPCCs holdning til den nært forestående klimakrise, milliarder, kanskje billioner til disposisjon, bare i Norge. Klimarealistene dekkes ikke av hovedstrømsmedia, mens omtalen i media av alle klimanyheter som produseres med IPCCs syn, er massiv og daglig. Hvorfor trenger da rektor å trampe på oss? Dere har jo vunnet allerede!

annonse

Det er nemlig en massiv enighet i alle kommentarer til meg at de syntes at rektor var ufin, uhøflig, nedrig, og ordet karakterdrap nevnes i fleng. Tidsskriftet vårt levnes ikke mye ære, nei, rektor karakteriserer det som et «menighetsblad», til tross for at han ikke har lest det.

Hva er det rektor er redd for? At en gruppe, etter hans utsagn gamle menn og et par gamle kvinnfolk, skal ødelegge noe for ham? At en redaktør han finner uten vitenskapelige evner skal makte å gjøre noe som helst for å stoppe flommen av CO2-avgifter, CO2-skatter, at de kanskje skal ta fra ham ekstrainntekten ved å sitte i det prestisjetunge Støres klimapanel? Hvor er proporsjonene?

Les også: Glimrende, Bellona! Hilsen Klimarealistene

I media sies det at rektor «gikk i strupen» på Klimarealistene. Var det nødvendig? Jeg får nesten nevne at jeg – etter å ha lest overskriften i Stavanger Aftenblad – måtte gå på badet og se i speilet. Men nei –  jeg så ikke noen bitemerker.

Synes rektor at det er ok at han fremstilles som om han «gikk i strupen» på Klimarealistene? Høres dette ut som en oppførsel verdig en universitetsrektor?

annonse

Synes rektor det er i orden at media produserer klimaskremsler for barn slik at de mister nattesøvnen, og for unge slik at de sier at de ikke vil ha barn? Media angriper noen som har et annet syn på vitenskapen, samtidig som de går bananas med å skremme livsskiten ut av barn og unge. Vil rektor prøve å få en mer balansert fremstilling i media, eller synes han det er ok å skremme til hysteri og psykose?

Etter at rektor hadde lest opp fra sitt fagfellevurderte skrift, var det min tur til å holde et foredrag om hvorfor tidsskriftet er startet, hva det inneholder, og dets idealer. Jeg siterte høyt respekterte vitenskapsmenn som Ivar Giæver, T. H. Huxley og Richard Feynman, om den vitenskapelige metode og nødvendigheten av å stille spørsmål uten å tro på autoriteter.

Rektor satt og kikket på facebook.

Etter meg kom Henrik Svensmark og fortalte om sin forskning som viser sammenhengen mellom solas aktivitet, skydannelsen, og temperaturene på jorda.

Rektor satt fortsatt og kikket på facebook.

Jeg avsluttet mitt foredrag med Chestertons ord om at det ikke finnes uinteressante ting, bare uinteresserte mennesker.

Rektor kan takkes for å ha gitt oss utrolig oppmerksomhet. Men han har nok et stykke igjen før han skjønner hva det innebærer å være vitenskapelig uinteressert i press fra media.

Han uttalte seg om et blad han ikke hadde lest, ut fra fordommer pålagt ham av hans kolleger. Som en menighetsleder uttaler seg om porno.

Hva sier det om rektors kompetanse? Ønsker vi slike rektorer ved våre universiteter?

Klimarealistene lanserte nytt vitenskapelig tidsskrift – ble refset av rektor Klaus Mohn

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon