- Resett - https://resett.no -

Politiet vegrer seg for å ransake etter nye føringer

Riksadvokatens nye føringer om praktisering av ransakingsreglene medfører at noen politioppgaver ikke utføres, fordi politibetjenter frykter å trå feil.

Det fremgår av en ny rapport fra Statsadvokaten i Oslo og Øst politidistrikt at Riksadvokatens nye føringer om praktisering av ransakingsreglene har skapt stor usikkerhet og ført til at politioppgaver ikke utføres. Det melder Politiforum [1].

Riksadvokaten avklarte gjennom et brev i april i år regelverket for gjennomføring av ransaking og andre inngrep i mindre alvorlige narkotikasaker.

annonse

Begge politidistriktene oppfatter brevet fra Riksadvokaten «som en innskjerping av praksis, særlig hva gjelder ransaking og kroppslige undersøkelser».

Dette fører til utilsiktede konsekvenser, blant annet at politioppgaver ikke utføres, fordi man frykte å tråkke feil.

Det medfører også at saker som burde forfølges, ikke tas videre.

annonse

Polititjenestepersoner våger ikke å ransake ut fra egne vurderinger, og ved henvendelse til jourhavende får de ikke nødvendig beslutning – selv i saker der vilkårene er oppfylt.

Tegn abonnement [2] eller støtt oss på andre måter [3] hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474