Politisperringer utenfor Coop-butikken i Kongsberg sentrum. Politiet fortsetter arbeidet i Kongsberg etter at en mann drepte fem personer torsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB
annonse
annonse

På grunn av en selvpåført berøringsangst så famler prateklassen i blinde. Det beste er å snakke det bort og så forsvinner problemet. Slik som å lukke øynene. 

Gjerningsmannen var straffedømt, hadde en sinnslidelse og rusproblemer. Han sto i hagen hele sommeren og trente, helt til det ble høst og kaldt. Da var han ferdig med treningen. 

Kan gjerningsmannen ha hørt stemmer i hodet, kan det være religiøse vers som han har lest så mange ganger at de kommer ut på rams, slik som en sang. Religion er ikke alltid så harmonisk om en forherliger sine egne og lover død over andre. Historien har nok av eksempler på sådan. Kan det være noe slikt som har funnet veien opp til Kongsberg? At en person som har hatt en uklar virkelighetsforståelse, har blitt forkynt at han er den utvalgte og hvis han kjemper mot det onde, så vil han oppnå evig frelse. 

annonse

Eller er det noe han funnet på selv? 

PSTs lokaler i Nydalen i Oslo. Vegard Grøtt / NTB scanpix

– Ekstrem islamisme i Norge tiltrekker seg menn med kriminalitetshistorikk, skriver PST i rapporten: «Hvilken bakgrunn har personer som frekventerer ekstreme islamistiske miljøer i Norge før de blir radikalisert?»

Radikaliserte har avsluttet skolegangen i tidlig alder og har liten tilknytning til arbeidslivet, mange kommer kontakt med politiet allerede i ungdommen og de har en høy andel straffedømte. 

annonse

– Dårlig psykisk helse ansees ikke i seg selv å være en indikator på at noen vil delta i terrorhandlinger, skriver PST, og forteller at litt under halvparten har hatt befatning med rusmidler og at rusmisbruk ofte er assosiert med psykiske problemer.

Les også: Reagerer på medienes fokus på islam etter Kongsberg-angrepet

Radikaliserte er ofte personer som har tatt et oppgjør med sitt tidligere liv og funnet leveregler i en tro. De tilber det som moderate ofte kaller «feil» tolkninger av religion. Men slikt har ikke blitt omskrevet eller fjernet fra de hellig skrifter. Tvert om, de har blitt stående slik at de kan leses og tas til inntekt for en uønsket adferd. Fordi skriftene er noe mennesket har fått i gave fra en skaper høyt der oppe i himmelen og hans veier er uransakelige. I så tilfelle så er det så meget lettere for eksempel å heller kalle Resett for en «hatblogg». 

Mange har kriminalitets- og voldshistorikk før de blir radikalisert:

– Vår undersøkelse viser at 68 % av mennene har vært mistenkt, siktet eller dømt for kriminalitet før radikaliseringstidspunktet, mens dette bare gjelder 31 % av kvinnene. Majoriteten er registrert med relativt mange forhold i straffesaksregisteret. Når det gjelder de som har få forhold, er det i hovedsak snakk om kriminalitet av alvorlig karakter. 

PST skriver at ekstrem islamisme i Norge tiltrekker seg også de med voldshistorikk. Det at halvparten er siktet eller dømt for vold, gjenspeiler trolig at ekstreme islamistiske miljøer nettopp forherliger vold og gir plass til personer med en slik bakgrunn.

De sier at det ikke er den vanlige muslimske ungdommen eller konvertitten som står i fare for å bli rekruttert til ekstrem islamisme i Norge. De som er i faresonen, er hovedsakelig personer som synes å ha hatt en særlig problematisk barndoms- og ungdomstid med tilpasningsproblemer, rus og kriminalitet. De fleste har lav utdanning og har derfor dårlige utsikter til å få arbeid. 

Les også: Konvertittens plass i islam

annonse
Endelig ser det ut til å være slutt på statsstøtten til det islamkritiske nettstedet Human Rights Service, skriver DN-kommentator Eva Grinde.

Islamdebatt?

Det er sjelden man opplever her til lands en debatt om at islam trenger en modernisering. Målet er å integrere og skape et flerkulturelt samfunn. Da må også personer som tilhører forskjellige trossamfunn tilpasse seg. Slik at de slutter å tro på at de er bedre enn andre. Men det er få stemmer som tar til orde for det. 

De moderate kan risikere fare fra slike som tror «feil». Det beste er å se en annen vei, og når noe skjer, som det ofte gjør, så er det best å late som ingenting og spille offer. 

Men problemet forsvinner ikke om en lukker øynene, kanskje man bør ta lærdommen av erfaringer i oppgjøret mot høyreekstremisme?

Konvertitt til islam ble massedrapsmann – nå starter bortforklaringene

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon