- Resett - https://resett.no -

Psykiater om Kongsberg-drapene: – Er islam en ond og voldelig ideologi?

Det er på nettstedet psykologisk.no at psykiateren Shahram Shaygani og filosofen Farhan Shah analyserer hvilken rolle religion, og mer spesifikt islam, kan spille inn for bruk av vold.

«Internalisering av religion kan dessverre foregå i en psykologisk usunn kontekst og på en grusom måte», skriver de [1] i ingressen.

Det er drapene på Kongsberg som er utløsende for artikkelen publisert fredag. De skriver:

annonse

Terrorhandlingen i Kongsberg kom som et sjokk på oss, og har kastet en hel nasjon i sorg, frykt og fortvilelse. Hendelsen har igjen reist spørsmålet om gjerningsmannens mentale helse og dens sammenheng med de grufulle handlingene han har utført.

I tillegg har den blåst liv i en gammel debatt: Er islam en ond og voldelig ideologi, som forvandler disse menneskene til voldelige personer, eller har gjerningspersonene en psykologisk uhelse som fører til radikale og voldelige tolkning av islam?

Både politi og medier ser ut til å ville distansere Espen Andersen Bråthen (37) fra islam. Polititalsmenn har endog gått ut og stilt i tvil om Bråthen egentlig har konvertert. Denne videoen la han selv ut i 2017. Der hevder han å være muslim.

annonse

 

– Det har vært kjent i det offentlige at han selv har sagt at han har konvertert. Etterforskningen så langt har styrket hypotesen om at han ikke har gjort dette veldig seriøst, sa politiinspektør Per Thomas Omholt i Sørøst politidistrikt på en pressebrief lørdag ettermiddag.

– Med det mener vi at han ikke har fulgt opp eller brukt de tradisjonene som er vanlig i den kulturen og religionen, sa Omholt.

Men spørsmålet er om politiet har en dyp nok innsikt i religiøse ideers virkemåte og konsekvenser.

«Ifølge psykoanalytisk teori blir alle de viktige objekter ute i verden internalisert i psyken vår, og dette preger vår tolkning av verden, motivasjonen for våre handlinger, og den relasjonelle stilen vår (måten vi forholder oss til andre mennesker på),» skriver Shahram Shaygani og Farhan Shah.

De bruker som eksempel en persons foreldre, som er «virkelige mennesker i verden for oss, men de blir internalisert i vår psykologi, som indre objekter». De beskriver et psykologisk apparat som internaliserer ytre objekter og gjør dem til en del av vår egen selv-struktur.

«Internalisering vil også gjelde religiøse ideer og objekter, som for eksempel Gud, profeter, engler, demoner og religiøs læresetninger. Uavhengig om disse finnes eller ikke i verden, blir de internaliserte i oss som objektrelasjoner, som har støttefunksjoner for vår identitetsdannelse.»

De beskriver religion som noe «potent, mangetydig og privat». Men islam er ikke bokstavelig og radikal for alle, dermed kan man heller ikke si at islam «skaper ondskapsfulle personer» til tross for at «det finnes innhold i koranen, men spesielt Hadith-litteraturen, som lett kan fortolkes i en voldelig retning», skriver de. Den fulle passasjen går slik:

annonse

Antagelsen at islam i sin essens er destruktiv, og skaper ondskapsfulle personer, er vitenskapelig og empirisk feil simpelthen fordi majoriteten av troende muslimer ikke bekjenner seg til en radikal og voldelig fortolkning av islam. Samtidig kan vi ikke benekte at det finnes innhold i koranen, men spesielt Hadith-litteraturen, som lett kan fortolkes i en voldelig retning.

De mener at (1) måten internalisering av religion skjer på og (2) den mentale helsen til personen som forholder seg til religiøse ressurser, blir «avgjørende når det gjelder utfallet av hvordan et troende menneske forholder seg til verden».

De mener det voldelige budskapet i islam er underordnet måten forkynnelsen skjer på og den mentale helsen til individet som «utsettes» for de religiøse tekstene.

– Livshemmende religiøsitet

– Internalisering av religion kan dessverre foregå i en psykologisk usunn kontekst og på en grusom måte. Hvis dette skjer i faser der individet er spesielt sårbart – for eksempel når vedkommende er barn, mental ustabil eller preget av sterke affekter – kan resultatet føre til en livshemmende religiøsitet, skriver Shaygani og Shah.

De bruker som første eksempel en koranskole der imamen/læreren bruker midler som straff, tvang eller trussel for å lære bort religiøst innhold til barn.

– Et annet eksempel er når en gruppe frustrerte menn, med opplevelse av fremmedgjørelse overfor det samfunnet de lever i, lytter til en imam som har radikale og diskriminerende holdninger. Det psykologiske samspillet med den religiøse og kulturelle konteksten individet vokser opp i, har altså vesentlig betydning, skriver de.

Sårbare individer er mer utsatt for islams voldelige budskap

– For eksistensielt sårbare individer, i et sammensatt og motsetningsfylt liv, kan en radikal og voldelig fortolkning av religionen, med dens symbolske ressurser som fremstiller verden som svart-hvitt, uten nyanser, oppleve en gjenklang i sin psykiske realitet. Det religiøse språket som tilbys, er dermed ikke bare et kommunikasjonsmiddel, men en forsterkende faktor på den psykiske (u)helsen.

Shaygani og Shah tar til orde for å legge inn mer krefter på å forebygge radikalisering hos sårbare mennesker. Målet skal være å redusere impulsene som gir næring til følelsen av «utenforskap, dehumanisering, skam, avmakt og fremmedgjøring i samfunnet», skriver de.

Farhan Shah er filosof, forsker ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo [3] og islamrådgiver ved Senteret for prosess-studier ved Willamette University i Salem, US

annonse

Shahram Shaygani er utdannet lege fra Universitetet i Oslo, og spesialist i psykiatri. Han er også psykoanalytiker.

Setter du pris på denne artikkelen og slike perspektiver? Resett trenger din støtte.

Vi har Vipps nr 124526, bank 1503.94.12826 eller dere kan sende SMSResett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474.

Tegn abonnement her [4]

Konvertittens plass i islam [5]

Tegn abonnement [6] eller støtt oss på andre måter [7] hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474