- Resett - https://resett.no -

Psykologspesialist: Mindre tvangsbehandling kan føre til mer vold

Helsevesenet har måtte tåle sterk kritikk etter at det ble kjent at gjerningspersonen bak Kongsberg-drapene var en kjenning. Nå påpeker en psykologspesialist at det at Norge har hevet terskelen for å kunne tvinge folk til psykisk behandling, har medført økt fare for voldshendelser.

– Problemet er at vi har hevet terskelen for når psykisk helsevern kan gripe inn overfor mennesker som vi mener har behov for akutt helsehjelp. Dermed har vi ikke alltid mulighet til å gi nødvendig og adekvat behandling, målt opp mot hvor alvorlig situasjonen kan være i enkelte tilfeller, sier psykologspesialist Pål Grøndahl til VG.

Allerede i 2015 ble PST varslet om mannen og mange har etterlyst svar på hva slags helseoppfølging 37-åringen fikk. Politiet er dessuten blitt stadig mer sikre på at psykisk sykdom var hovedårsaken til angrepet, og de forteller også at mannens helsetilstand er blitt forverret etter pågripelsen.

annonse

Grøndahl viser til at man i Norge i stadig større grad baserer seg på frivillighet og mindre tvangsinnleggelser, men sier at dette i noe som få tilfeller kan få alvorlige konsekvenser.
– Når man skal bygge ned tvangsbruken, og ikke ha så mange tvangsinnleggelser, da kan det hende at det tyter ut i andre enden, og vi risikerer at noen ikke tas hånd om og at det skjer en voldshandling, sier han.

Vår ferske helseminister, Aps Ingvild Kjerkol, understreker at man kan bruke tvang dersom en person er psykisk syk og det blir vurdert at vedkommende er til fare for andres liv og helse.

– Vi må også snakke om hvordan vi bedre kan hjelpe dem som ikke søker hjelp selv. Her har Grøndahl et viktig poeng, sier hun.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474