Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
annonse
annonse

Statsminister Jonas Gahr Støre snakket mye om såkalt vanlige folk da han i dag la frem regjeringens tiltredelseserklæring for Stortinget.

– Vanlige folk i hele landet vil at deres liv, utfordringer og interesser skal stå øverst på dagsorden. Dette er utgangspunktet for Hurdalsplattformen som Regjeringen utgått av Arbeiderpartiet og Senterpartiet legger til grunn for sitt arbeid, sa Støre i tiltredelseserklæringe.

– Ved å sette vanlige folk først ruster vi også Norge for møtet med utfordringer som klimakrise, digitalisering og velferdsstatens store oppgaver. Sterke fellesskap, høy tillit og små forskjeller er avgjørende for at folk trygt kan være med på å utvikle Norge. Det er ved å bygge på det beste ved landet vårt at vi får folk med på store samfunnsløft.

annonse

Lover kamp mot sosial dumping og storrengjøring i norsk arbeidsliv
Statsministeren var også opptatt av å sette arbeidslivspolitikken helt på topp i sin tiltredelseserklæring.

– Regjeringen vil bekjempe sosial dumping og gjennomføre en storrengjøring i norsk arbeidsliv for å sikre faste, hele stillinger med norske lønns- og arbeidsvilkår, fastslo Støre i den høytidelige talen til Stortinget.

Ifølge ham blir trygt arbeid til alle og gode tjenester nær folk den aller viktigste oppgaven for den nye Ap-Sp-regjeringen.

annonse

Arbeidslivet skal være trygt, og vanlige folk skal betale mindre skatt på egen inntekt. Avgifter som rammer folk flest skal reduseres, fagforeningsfradraget og pendlerfradraget økes. Velferdstjenester som barnehage og SFO skal bli billigere for alle. De med store formuer og inntekter skal bidra mer til fellesskapet. Lønnsforskjellene i offentlig sektor skal reduseres, sa Støre.

For regjeringen er trygt arbeid til alle jobb nummer én, sa Støre og trakk blant annet frem Hurdalsplattformens løfter om en dobling av fagforeningsfradraget og et heltidsløft.

– Fortrinnsretten til økt stilling og retten til heltid skal styrkes i lovverket. Regjeringen vil fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser, begrense innleie, bekjempe arbeidslivskriminalitet og stoppe frislippet i taxinæringen, sa statsministeren.

Støre sa også at regjeringen vil stramme inn regelverket for private barnehager. Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal gå til barnehagedrift, og kommunene skal gis større mulighet til å styre finansering av og kravene til private barnehager.

Vil øke eksporten, utenom olje og gass, med 50 prosent innen 2030
Støre sa videre at arbeidslivspolitikken skulle bygge på respekt for vanlige folks ærlige arbeid og sikre god lønn, hel og fast stilling og en trygg pensjon for alle. Så gikk han
videre til å snakke om industripolitikk og viste til at regjeringen går inn for å øke norsk eksport utenom olje og gass med minst 50 prosent innen 2030 og samtidig si nei til nye kraftkabler til utlandet de neste fire årene.

– For å lykkes må vi sikre at norske naturressurser, herunder rimelig fornybar kraft, forblir et konkurransefortrinn for norsk industri, sa Støre, og varslet samtidig en grønn industrioffensiv der staten skal bidra til å få ny industri på beina.

Vil splitte Troms og Finnmark igjen
At Senterpartiet har fått plass i den nye regjeringen var det også lett å se tegn på. Regjeringen vil oppløse tvangssammenslåtte fylkeskommuner og kommuner som sender søknad etter vedtak i henholdsvis fylkesting eller kommunestyre. Blant annet varslet Støre at regjeringen vil legge frem en sak til Stortinget om å splitte Troms og Finnmark igjen. Det samme skal skje med storfylket Viken hvis det kommer en søknad fra fylkestinget der om dette. I så fall vil Akershus, Buskerud og Østfold bli gjenopprettet.

Støre lovet også at Oslo skal slippe å få flere statlige arbeidsplasser med mindre «åpenbare grunner» skulle tilsi noe annet. Han sa også at distriktspolitikken skulle forsterkes og fornyes, og at det skulle iverksettes et arbeid med «bygdevekstavtaler» på utvalgte steder. Lokale servicetorg og nærtjenestesentre skulle sørge for bedre tilgang til tjenester som juridisk rådgivning og utstedelse av pass og førerkort.

annonse

Avslutningsvis sa statsministeren de ulike partiene på Stortinget bærer med seg ulike tradisjoner og kulturer som til sammen gir en representativ nasjonalforsamling som vi i Norge kan være stolte av.

 

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon