- Resett - https://resett.no -

Samfunnets selektive «oppgjør»

Når samfunnet opplever terror eller vold fra høyreekstreme, er mediene fulle av krav om at vi må ta et oppgjør med tankegodset bak terroren. 

Og, ja, de kravene kommer nærmest umiddelbart, gjerne før man vet noe som helst om terroristens motiver eller tilregnelighet.

Nå har Norge fått en terrorsak fra en mann som selv kaller seg muslim. I YouTube-videoer der han erklærer seg som muslim, kommer han med ganske utilslørte trusler om et oppgjør.

annonse

 

Om mediene hadde opptrådt slik som de pleier, skulle alle MSM-aviser og andre mediekanaler nå vært fulle av spekulasjoner om hva islamistisk ideologi og voldsforherligelse kan ha betydd for mannens radikalisering. Hvor har han blitt inspirert til sine drapsplaner? Hva har islamistiske terrorister, og endog muslimer, hatt å si for hans utvikling til terrorist?

Slik opptrer mediene i alle saker som de oppfatter som høyreekstreme og/eller rasistiske. Man avventer ingenting – man spekulerer fritt fra dag én.

Foto: Terje Bendiksby / NTB
annonse

Les også: PST vurderte i 2018 at det var mulig at Kongsberg-siktede kunne utføre lavskala angrep [2]

Vi husker vel alle Erik Schenken-saken, der en samlet norsk presse umiddelbart slo fast at det var rasistiske grunner for at de to ambulansesjåførene ikke ville ta med en farget mann som de trodde var kraftig beruset, og som dessuten urinerte på ambulansen. Ikke én eneste motforestilling slapp til. Det var stygg rasisme fra hvite ambulansesjåfører, og ingen tanke om at de faktisk var sikre på at mannen var beruset slapp til.

Pressen var fulle av reportasjer om det rasistiske norske samfunnet i flere uker, og den skaddes kjæreste fikk fri mikrofon i alle medier til å fortelle om hvor fullt av hverdagsrasisme Norge er.

Men nå slipper ikke en eneste tanke om islamisme og de muslimske skriftenes påbud om hellig krig mot vantro til. Ingen nevner islams voldelige straffemetoder, med steining, halshogging og avkapping av hender og føtter.

Hvor ble det av MSMs mantra om at «ingen terror oppstår i et vakuum», og hvor blir det av deres moralske pekefinger selv mot moderate innvandringsmotstandere for å finne årsaken til høyreorientert og rasistisk vold og terror?

Forskjellen i hvordan mediene forholder seg til islamistisk og høyreekstrem terror er så påfallende at det burde være ytterst pinlig for norske journalister. Men de er åpenbart så forblindede og ensporede i sin selvpålagte sensur av alt som smaker av kritikk av norske muslimer at de enten ikke innser det eller de bryr seg ikke om det.

Høyreekstreme voldsmenn og terrorister fordømmes som ren ondskap, og selv moderate innvandringsmotstandere utnevnes til medskyldige, mens islamistisk terror og vold skal forstås som utenforskap, fortvilelse og psykisk sykdom, og absolutt ingen stiller et eneste spørsmål om hvordan terroren og volden kunne oppstå. Den islamistiske terroristen er åpenbart aldri inspirert av noen. Ingen har inspirert ham og ingen har vært forbilde for ham, han er aldri ond, men har handlet i fortvilelse eller psykisk sykdom.

Det er jo ganske utrolig å tenke på for politisk edruelige mennesker at når venstresiden skal finne årsaken til høyreekstrem terror peker de til og med på det lovlige, parlamentariske partiet FrP for å finne inspirasjonen til Norges verste massemord.

annonse

Spekulasjonene omkring Manshaus startet umiddelbart etter hans temmelig mislykkede terroranslag. På den tiden kom jeg i diskusjon med venstreradikale, og jeg kritiserte dem blant annet for å spekulere før vi i det hele tatt visste noe som helst om Manshaus’ bakgrunn. Det fikk jeg sterk kritikk for, og man mente jeg synes synd på terroristen og ønsket å beskytte ham.

Det ovenstående skrev jeg en av de aller første dagene etter Kongsberg-terroren. Jeg syntes i grunnen at mediene fortjente ros for å være tilbakeholdende med de villeste spekulasjonene, og heller informerte saklig både om islam-tilknytningen til terroristen, hans mulige psykiske problemer og utenforskap. Hvorfor opptrer ikke mediene like tilbakeholdende overfor voldsutøvere fra ytterste høyre, undret jeg meg.

Men det varte kun få dager til både politiet og mediene startet en dekkoperasjon for å skjule og nedtone Bråthens islam-tilknytning. «Hypotesen» om at Bråthen har konvertert til islam er svekket, uttalte politiet etter få dager. Her skulle det åpenbart tildekkes at Bråthen selv erklærte seg som muslim i en trussel-lignende melding på YouTube. Man håpet åpenbart å legge dette sporet dødt før det i det hele tatt var etterforsket grundig.

Men er det ikke ganske utrolig at politiet uten videre kan erklære at mannens konvertering ikke er ekte? Og hva bygger de det på? Jo, at Bråthen ikke synes å ha frekventert moskeen særlig ofte og heller ikke har lest særlig mye i koranen.

Ja vel, kan man ikke være troende muslim uten å utføre disse tingene? Jeg anbefaler politiet å spørre ganske vanlige muslimer om dette spørsmålet. Og selv kan jeg fortelle at jeg har hatt mange voksne, muslimske elever som aldri setter sin fot i noen moske, de kan ofte ikke lese arabisk, men de er likevel troende muslimer. Og hvem vil dømme en kristens tro etter hvor ofte vedkommende går i kirken?

Det er helt meningsløst å vurdere hvor seriøs en trosoverbevisning er ut fra slike ytre kjennetegn. Og når politiet etter kun noen ytterst få avhør av siktede, sånn uten videre trekker i tvil om den siktede virkelig er muslim, selv om han selv påstår det, har det mest preg av en dekkoperasjon.

Har politiet og mediene fått kalde føtter etter kritikk fra diverse imamer (eventuelt fra høyere hold)?

Det er mange muligheter for en person i Norge til å bli inspirert til å konvertere til islam uten å gå i en moske. Og om det er den ekstreme utgaven av islam man tiltrekkes av, er det mer enn tilstrekkelig å følge med på nyhetene. Særlig for et menneske som fra før av har en dragning i sitt sinn mot det voldelige, bør det være rikelig med inspirasjon å finne i medienes dekning av IS, Taliban og andre ekstreme muslimske regimer.

Det er ytterst lett å se koblingen mellom et voldelig sinn og dragningen mot ekstrem islam. I debatter i sosiale medier, ser jeg at mange påpeker at den voldelige og brutale legningen i dette tilfellet åpenbart har eksistert først hos Bråthen, og at det derfor er utenkelig at han har blitt inspirert av voldelige elementer i islam. Men foreløpig vet vel ingen av oss noe som helst om hva som kom først, og heller ikke i hvilken grad de to elementene gjensidig kan ha forsterket hverandre.

Om en person med en voldsom, indre aggresjon, finner gjenklang i voldelig og brutal islamisme, og konverterer til islam på grunnlag av dette, bør man åpenbart se i øynene, at vedkommende kan ha blitt inspirert av bestialske videoer som man lett kan finne på nettet.

Les også: Psykiater om Kongsberg-drapene: – Er islam en ond og voldelig ideologi? [3]

annonse

Til og med i MSM har de vist masse-henrettelser av uskyldige ofre, der bødlene står klar til å kutte av hodene deres, helt frem til akkurat rett før kniven snitter gjennom strupen og blodet spruter. Og jeg antar at på internett kan man finne filmer som viser hele det makabre forløpet. Har mediene noensinne tenkt over om disse bestialske filmene og bildene kan inspirere mennesker i det psykiske grenselandet med en voldsom aggresjon mot samfunnet?

Det finnes mange typer muslimer og det finnes mange utgaver av islam. Ingen norske medier vil tro at vanlige, fredelige, norske muslimer støtter slik brutal terror. Og ingen medier har noensinne beskyldt dette store flertallet av norske muslimer for å danne et ideologisk grunnlag for islamistisk terror. Og det har de selvfølgelig rett i.

Men det samme hensynet viser ingen medier til vanlige, fredelige, høyreorienterte innvandringsskeptikere. Vi får til stadighet høre at det er vi som danner det ideologiske grunnlaget for høyreekstrem terror. -Ingen blir terrorister i et vakuum, er en floskel som vi hører igjen og igjen. Og de stadige kravene om et «oppgjør» med ideologien bak høyreekstrem terror, fremstår kun som en fryktelig stygg måte å ramme politiske motstandere på verst tenkelig måte, ved å koble dem til massedrap.

Nå har vi fått et terroranslag med bestialske knivdrap, i henhold til politiets seneste opplysninger. Mens politiet skulle ta på seg verneutstyr, fikk terroristen fritt leide i mer enn 30 minutter til å knivdrepe mennesker som trodde de satt trygt hjemme i sine egne stuer. De som hørte dødsskrikene, forteller om en så hjerteskjærende dødsangst og grusom frykt at de aldri vil glemme dem.

Massemorderen hevder selv at han er muslim. Politiet og mediene er i full gang med å fornekte morderens eget utsagn. Spørsmålet er nå om vi noensinne vil få vite noe mer. Dersom konklusjonen hurtig blir «utilregnelig i gjerningsøyeblikket», får vi neppe kjennskap til noe som helst om hvorvidt gjerningsmannen har blitt inspirert av islamistisk terror og brutale muslimske regimer som praktiserer halshogging, steining til døde, avkapping av hende og føtter osv.

Til slutt: Intet av det jeg her skriver er rettet mot vanlige, fredelige, troende, norske muslimer! Jeg skriver utelukkende om den ekstreme utgaven av voldelig islam og islamisme, som dessverre også finnes i rikt monn i verden.

Setter du pris på denne artikkelen og slike perspektiver? Resett trenger din støtte.

Vi har Vipps nr 124526, bank 1503.94.12826 eller dere kan sende SMSResett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474.

Tegn abonnement her [4]

Reagerer på medienes fokus på islam etter Kongsberg-angrepet [5]

Tegn abonnement [6] eller støtt oss på andre måter [7] hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474