Benedicte Bjørnland på pressekonferanse. Foto: Cornelius Poppe / NTB
annonse
annonse

I en kunngjøring til politidistriktene i Norge, har politidirektør Benedicte Bjørnland, meddelt følgende:

Kjære alle sammen
Det som skjedde i Kongsberg denne uken var alvorlig – med et svært tragisk utfall. Hendelsen berører alle innbyggerne og ikke minst mannskapene som håndterte situasjonen. Sør-Øst har ledet en usedvanlig krevende politiaksjon der fem mennesker mistet livet og flere skadet, deriblant en av vår egne på sin fritid.

Jeg ønsker først og fremst å takke alle dere som har bidratt. Jeg vet at flere distrikt og beredskapsressurser har vært involvert i håndteringen, takk til dere for å bistå på tvers når det trengs. Engasjementet og ønsket om å hjelpe er en av etatens store styrker. En særdeles takk går likevel til Sør Øst politidistrikt som har hatt og fremdeles har krevende dager.

annonse

I etterkant av en slik hendelse stilles det alltid spørsmål. Det er naturlig gitt det ekstraordinære hendelsesforløpet. Sammen med PST og i samråd med Sør Øst politidistrikt, har POD i dag besluttet en gjennomgang av politiets og PSTs oppgaveløsning i læringsøyemed i tråd med PBS (Politiets beredskapssystem). Ved en felles gjennomgang og evaluering vil læringsutbyttet antagelig bli enda bedre. Målet er ikke å finne syndebukker, men at læringspunkt og eventuelle svakheter og feil identifiseres raskt for å kunne iverksette tiltak umiddelbart. Selve innretningen på gjennomgangen vil vi måtte komme tilbake til i løpet av en til to ukers tid.

Avslutningsvis vil jeg si at jeg er stolt av innsatsen til våre ansatte. Jeg er sikker på at jeg har etaten med meg når jeg takker for den innsatsen som er nedlagt til nå.

Mine tanker går også til de omkomne og pårørende i Kongsberg.

annonse

Kommentar
Jeg kan forstå behovet for å oppmuntre eget personell. Men er politidirektøren muligens en del av problemet? For hva skal man si?

  • Stolt av innsatsen til våre ansatte.
  • Takker for den (politi) innsatsen som er nedlagt til nå.
  • POD har besluttet gjennomgang og av politiets og PSTs oppgaveløsning i læringsøyemed i tråd med PBS.
  • Ved en felles gjennomgang og evaluering vil læringsutbyttet antagelig bli enda bedre.
  • Målet er å finne læringspunkt og eventuelle svakheter og feil identifiseres raskt for å kunne iverksette tiltak umiddelbart.

Til ettertanke
Til tross for at samtlige av de fem omkomne regelrett ble slaktet og drept med stikkvåpen av gjerningsmannen – etter at han ble konfrontert, engasjert og forsøkt stoppet av bevæpnet politi – er politidirektøren stolt over politiets opptreden og handlingsmønster?

Ikke nok med det, sett i relasjon til ovennevnte planlagte evalueringer, beroliges det underforstått med at alt for så vidt er under kontroll, hvorpå en tilsvarende hendelse i ettertid mest sannsynlig aldri vil skje igjen.

Respektløst
Relatert til politidirektørens ovennevnte nærmest applauderende kunngjøring til politietaten om godt utført politiarbeid, mener jeg at dette rett og slett er et uærbødig utspill med tanke på de omkomne og deres nærmeste pårørende.

Flere polititjenestemenn og politipensjonister har i ettertid av hendelsen henvendt seg til Resett på bakgrunn av hendelsesforløpet på Kongsberg. Daglig blottlegges og offentliggjøres det ny informasjon om hvor handlingslammet norsk politi i utgangspunktet egentlig var.

Mange spør seg også – hvorfor er ikke Spesialenheten automatisk koblet inn i denne saken?

Tips meg gjerne på [email protected]

De ubehagelige og politisk ukorrekte spørsmålene om norsk politi

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon