Seher Aydar. Skjermdump YouTube
annonse
annonse

Seher Aydar fra partiet Rødt protesterer på det aller kraftigste mot at antirasistiske organisasjoner skal behandles likt som Human Rights Service (HRS). 

HRS har alltid vært en klam klut for de som ånder for illusjonen om multikultur. Stortingsrepresentant for Rødt, Seher Aydar, er intet unntak der. Hun kaller HRS for en «konspirasjonsblogg». Aydar er helt enig i at de ikke fortjener statsstøtte, men er mildt sagt opprørt over at antirasistiske organisasjoner igjen må begynne å søke om støtte. Slik det var for ti år siden, den gang Audun Lysbakken var minister. Han endret budsjettet fra søknader til tildeling. Det hører også med til historien at Lysbakken i samme slengen tok en million fra HRS og gav den til Antirasistisk senter (ARS). 

Siden Lysbakkens tid har antirasistene fått tildelt omtrent det samme beløpet hvert år uten å dokumentere bruken. I 2021 fikk de hele 37 millioner kroner, og av de fikk ARS 6 millioner kroner. Nå har Solberg-regjeringen i deres siste statsbudsjett foreslått å fjerne tildelingen og igjen åpne for at organisasjoner skal søke. De må da beskrive hva pengene skal brukes til og må også levere dokumentasjon. I dag har organisasjoner som ARS fått millioner uten å dokumentere et «samfunnsnyttig formål».

annonse
Audun Lysbakken (SV). Foto: Torstein Bøe / NTB

Les også: SV-politiker om HRS: Regjeringen gir statsstøtte til en hatblogg (+)

ARS krever at vi bevarer ordningen fra Lysbakkens tid og vil heller øke budsjettet. De argumenterer med at det er ti år siden 22/7 og så videre, blant annet nevner de BLM som noe viktig, en sak som gjorde oss bevisst.

– Det norske samfunnet har akkurat konkludert med at oppgjøret etter 22.juli aldri fant sted. Det er godt og vel ett år siden BLM, og bare det siste året har det kommet flere personlige beretninger, og to rapporter om strukturell rasisme i Norge. Så velger den avtroppende regjering å foreslå en endring på statsbudsjettet som i verste fall vil ta livsgrunnlaget fra de organisasjonene som arbeider med å forhindre rasistiske og høyreekstreme holdninger. Dette er en foruroligende og kritikkverdig utvikling, sier Linda Tinuke Strandmyr i Antirasistisk Senter.

annonse

Strandmyr ser problemer i omleggingen fra tildeling til søknader. Hun tror det vil få svært negative konsekvenser og er også bekymret for de ansattes rettigheter. 

– Å få byttet ut øremerket driftstilskudd med prosjektmidler, vil ta fra oss den faglige kontinuiteten og forutsigbarheten vi trenger for å gjøre en reell innsats mot rasisme i det norske samfunnet. Det vil også skape svært usikre arbeidsforhold for dem som jobber med disse problemstillingene, sier hun, og fremmer heller et annet forslag:  

–  Antirasistisk Senter mener at ordningen bør bevares og potten økes, slik at flere kan få tilskudd over dagens ordning.  

Les også: Antirasistisk senter raser – nå må de søke om statsstøtte

 – Mildt sagt helt utrolig, påstår Seher Aydar fra Rødt.

Hun er hjertens enig i at HRS skal mistet statsstøtten, men forstår ikke at antirasister må lide og ser på søknader som et tvilsomt politisk spill.

– Det er mildt sagt helt utrolig at prisen for å fjerne en «konspirasjonsblogg» fra statsbudsjettet, skal være å fjerne støtten til antirasistiske organisasjoner som jobber for noe som er utrolig viktig for samfunnet vårt, sier Aydar til Dagsavisen.

Hun nevner 22. juli og at støtten til det innvandrings- og islamkritiske nettstedet HRS har vært omstridt lenge.

annonse

Seher Aydar har også forståelse for ARS sitt forslag om heller å øke budsjettet til antirasister. Hun føler at det er viktig at organisasjoner som jobber mot rasisme har en stabil økonomi og ikke mister penger. 

– De bør også åpne for en tilskuddsordning, men den må komme i tillegg og ikke istedenfor, mener Aydar.

Rødt-politikeren lover at HRS fortsatt skal ha ytringsfrihet. Bare at de ikke fortjener å få støtte. Den skal kun forbeholdes antirasister. 

Les også: Et av Hans Geelmuydens «hvite privilegier» er å bli kalt rasist – og deretter

Linda Tinuke Strandmyr fra Antirasistisk Senter er enig. 

annonse

– Dette vil ha alvorlig innvirkning på driften og vår mulighet til å være en vaktbikkje når det gjelder rasisme og integrering, sier Strandmyr til Dagsavisen. Hun påstår at dette er en direkte trussel mot de organisasjonene som arbeider med å forhindre rasistiske og høyreekstreme holdninger. 

Peter Frølich fra Høyre avviser protestene og sier at budsjettet ikke er fjernet, men innrettet på en annen måte. De må dokumentere en samfunnsnytte. 

– De som skal få penger, får penger, men de må vise at de gjør en jobb og oppfyller kravene, sier han til Dagsavisen, og legger til: 

– At vi driver kutt i støtten til antirasistiske organisasjoner, er en så absurd påstand at det nesten ikke er verdt en kommentar. 

Det kan bli spennende under budsjettforhandlingene. Ap og Sp får nok lite støtte til dette fra venstresiden. Antirasister er aktivister og de har liten støtte utover sin snever krets.

«Rune» hater nordmenn, og belønnes for det (+)

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon