Politiets utlendingsenhet i Oslo. Foto: Heiko Junge / SCANPIX
annonse
annonse

UDI bekrefter situasjonen, men mener situasjonen «ikke er kritisk» på grunn av lave antall asylsøkere.

«Visa Information System» (VIS) er en felles database for Schengenlandenes visummyndigheter, der det blant annet er obligatorisk å registrere reisedokumenter, personopplysninger, biometrisk personinformasjon i form av fingeravtrykk og ansiktsfoto. Utrullingen av VIS startet 11. november 2011.

Alle de ulike medlemslandene i Schengen har nå utviklet egne nasjonale systemer som kommuniserer med den sentrale databasen. I Norge gjøres dette med NORVIS – applikasjonen, som kobles opp mot Utlendingsdirektoratets sentrale system og gjennom Schengens lukkede nettverk.

annonse

NORVIS
Utlendingsforvaltningens visumsystem kalles NORVIS. Det er integrert med det europeiske «Schengen Information System» (SIS), som er etablert via Schengen-samarbeidet.

Følgende instanser i Norge skal benytte seg av NORVIS i forbindelse med sitt arbeid:

  • Utenriksdepartementet (UD, angående behandling av visumsøknader ved utenriksstasjonene.
  • Utlendingsdirektoratet (UDI), relatert til visumsøknader ved visumenheten.
  • PU, som skal søke i VIS-basen ved registrering av asylsøkere.
  • Politidistriktene ved grense- og innlandskontroll.

Den største brukeren av NORVIS er utenriksstasjonene, som i 2019 innvilget om lag 187 000 visumsøknader til Norge, mens på bakgrunn av koronaåret 2020, var antallet kun ca. 18 500.

annonse

Ute av drift
På Nasjonalt ankomstsenter i Råde, har PU fått utplassert ni NORVIS – maskiner, i den hensikt å avsløre asylsøkere som helt bevisst forsøker å tilegne seg et ulovlig opphold i Norge på bakgrunn av løgn og bedrag.

Resett er kjent med at samtlige av disse ni VIS – datamaskinene har ikke vært i bruk og/eller i drift siden mars 2021.

VIS
For asylmyndighetene er det med tanke på samfunnssikkerheten viktig så snart som mulig å avklare asylsøkerens riktige identitet, blant annet gjennom sjekk av fingeravtrykk opp mot databasen i VIS.

Dette for å avdekke om asylsøkeren eventuelt kom til landet på visum og eventuelt hvilket EU/Schengenland som i så fall har utstedt visumet.

Det bemerkes at reisedokumenter, personopplysninger, fingeravtrykk og ansiktsfoto for de som får avslag på sin visumsøknad, også blir lagt inn i VIS

I utgangspunktet er det den staten som utferdiget visumet, som vil bli ansvarlig for å behandle vedkommende sin asylsøknad (Dublin – ansvar). Hvis asylsøkerens visum utløp for mindre enn seks måneder siden, er det utstederlandet som i all hovedsak blir ansvarlig for å behandle utlendingens asylsøknad.

Dersom det har gått mer enn seks måneder etter visumets gyldighet, er det Norge som må realitetsbehandle denne beskyttelsessøknaden. Derfor haster det for PU å ta fingeravtrykk i VIS med en gang utlendingen ankommer Nasjonalt ankomstsenter for asylsøkere.

Asylbedrageri
Så langt, siden innføringen av VIS i november 2011 og til i dag – har politiet avslørt flere tusen personer som har kommet til Norge og søkt asyl tilknyttet et visum fra et annet Schengenland.

annonse

I en artikkel som Aftenposten kom ut med i oktober 2014, fremkom det at fra februar 2013 til oktober 2014 avslørte PU 954 personer som kom til Norge på turistvisum fra et Schengenland, og så søkte de asyl.

Svært mange av disse som kom til Norge, søkte asyl med en helt annen identitet og nasjonalitet enn det som søket i VIS blottla.

En av den vanligste asylsvindelen er nettopp å søke asyl ved å oppgi uriktig nasjonalitet. Mange av de det her gjelder oppgir ofte at de kommer fra et land, hvor sjansen for at norske utlendingsmyndigheter innvilger opphold, er stor.

Eksempler
Her følger noen få eksempler på asylsvindel – avdekket på bakgrunn av søk i VIS:

  • Seks marokkanere søkte asyl som egyptere og statsløse.
  • Tre libanesere søkte asyl i Norge som syrere.
  • Tre utlendinger fra Djibouti hevdet at de var fra Somalia i asylsøknaden.
  • Tre tunisiere søkte asyl som statsløse palestinere.
  • Tre fra Jemen påsto de var somaliere.

PU – hvorfor?
Resett anmodet blant annet PU om en redegjørelse for hvorfor VIS – stasjonene på Nasjonalt ankomstsenter i månedsvis har vært ute av drift, samt når ville disse datamaskinene være tilbake i normal drift?

– Vi kommenterer ikke status på kapasitet på enkelt – metoder og undersøkelser, svarte seksjonsleder ved seksjon for ID – ankomst, Are Magnus Olsen i en knapp kommentar.

annonse

Deretter ba vi PU om en oversikt over hvor mange asylsøkere med visum, som på bakgrunn av fingeravtrykkssøk i VIS, ble avdekket i 2019, 2020 samt så langt i 2021.

Svaret fra seksjonslederen var heller ikke denne gangen videre oppklarende:

– Vi kan dessverre ikke kommentere dette da vi av politioperative hensyn ikke kommenterer status og kapasitet på enkeltmetoder og undersøkelser.

UDI
UDI, ved presserådgiver, Oda Gilleberg, var mer imøtekommen. Hun bekrefter også forholdet:

– Søk i VIS er et obligatorisk trinn i den innledende asylsaksbehandlingen, og er en oppgave som PU utfører og har ansvar for. Det er politiet selv som har ansvar for å stille med nødvendig utstyr, fordi tilganger til dette systemet krever deres oppsett og egne politi – brukere, svarer hun og fortsetter:

annonse

– UDI er orientert om at politiet jobber med å få løsningen opp å gå, og vi mener det er viktig at dette blir rettet så snart som mulig. Det er relativt lite antall asylsøkere som har kommet den siste tiden, hvorav mange har kjent reisevei. Vi mener derfor kontrolltapet dette har medført ikke er kritisk.

Bekymret

Personell Resett har snakket med er mer bekymret. De peker på at de fleste asylsøkere som kommer til Norge har ukjent identitet, fordi de ankommer uten noen form for reisedokumenter.

– Det er jo ikke antall søkere som definerer viktigheten av å avklare og fastslå riktig identitet og statsborgerskap, sier en person som ønsker å være anonym.

Send tips til [email protected]

Nok et eksempel på asyljuks (+)

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon