Anker hotel i Oslo blir brukt som karantenehotell da hotellene ved Oslo lufthavn er fulle. Foto: Terje Bendiksby / NTB
annonse

I slutten av april 2021 ankom en norsk mann (47) Oslo lufthavn Gardermoen (OSL) etter seks måneders opphold i Thailand.

På bakgrunn av daværende gjeldende regler og omstendigheter, ble mannen kjørt til Anker hotell i Oslo for å gjennomføre ti dagers karantenepliktig opphold der.

Rømte
Mannen (heretter benevnt som domfelte) hører hjemme i Holtålen kommune, som ligger i Trøndelag fylke. Etter ankomst OSL, hadde domfelte ingen mulighet for å eventuelt ta de ti dagene med karantene på egen bopel, uten å ta offentlig kommunikasjon ut fra selve flyplassområdet og videre til sin hjemstedsadresse.

I karanteneperioden på Anker hotell, fikk domfelte servert mat utenfor døra til hotellrommet. Domfelte fikk klar beskjed av politiet, at han i karanteneperioden kun hadde anledning til å oppholde seg utenfor hotellrommet, dersom han unngikk nærkontakt med andre. 

annonse

Etter to netters opphold, orket domfelte ikke mer, og sjekket ut av hotellet. Deretter, etter først å ha bodd to dager hos en kamerat i Oslo, ble han hentet av sin far for videre transport til hjemstedet.

Les også: PU sliter og ryktene brer seg – internerte asylsøkere nekter å avlegge koronatest (+)

Sladret
Rett etter at domfelte hadde sjekket ut fra hotellet, fikk politiet melding fra resepsjonisten ved Anker hotell at domfelte hadde forlatt hotellet. Han hadde således misligholdt den «lovpålagte» karanteneplikten.

annonse

Bot
Sett i relasjon til ovennevnte overtredelse, utferdiget politiet i Oslo et forelegg på kroner 20 000,- som domfelte den gangen nektet å godta. Dermed ble saken videresendt til Oslo tingrett for rettslig avgjørelse. 

I Oslo politidistrikts (OPD) påtaledirektiv for korona, skal – dersom boten ikke vedtas og saken går til hovedforhandling, økes med 20 %. Dermed bortfaller også en eventuell tilståelsesrabatt.

Les også: Nok et eksempel på asyljuks (+)

Dom
Hovedforhandling ble gjennomført i Oslo tinghus 26. oktober 2021. Domfelte møtte, men innrømmet ingen straffeskyld relatert til tiltalebeslutningen.

Retten hadde ingen betenkeligheter med å sette rett (i medhold av straffeprosessloven § 276 første ledd) uten meddommere. Domfelte møtte uten advokat.

annonse

I retten fortalte domfelte rettens aktører at han på grunn av de strenge karantenerestriksjonene på hotellet, rett og slett fikk panikk. Han følte en sterkt trang til at han måtte komme seg ut og/eller bort.

Les også: Innesperret på Politiets utlendingsinternat i ett år – nekter fortsatt å ta koronatest (+)

I tillegg, informerte han retten at han sju dager før han forlot Thailand hadde tatt en koronatest, samt en ny test innen 72 timer før flyavgang. Domfelte var derfor skråsikker på at han ikke var smittet av korona.

Retten konkluderte etterhvert med at domfelte hadde vært bevisst på sine handlinger når han forlot hotellet, til tross for de karanteneforpliktelsene politiet hadde pålagt ham.

Det at domfelte bekjentgjorde retten at han fikk angst for nærmest å være innesperret på et hotellrom grunnet de strenge koronainnskrenkningene, ble ikke dette vektlagt av retten.

Retten kom frem til at domfelte hadde neglisjert karantenebestemmelsene med viten og vilje, samt at han handlet med forsett.

Retten sluttet seg til påtalemyndighetens påstand, og besluttet at domfelte ble idømt en bot på 24 000,- subsidiært 18 dager fengsel. 

Samtidig ble domfelte idømt saksomkostninger på kroner 1 500,-. 

Norsk-somalier nektet å godta forelegg for brudd på karanteneplikten etter Covid-19-forskriften (+)

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse