Kriminalsjef i Kristiansand politidistrikt Arne Pedersen i 2000. Foto: Heiko Junge / NTB
annonse
annonse

Mandag kom det opplysninger om at Jan Helge Andersens DNA er funnet i begge de drepte jentene fra 2000. Hans forklaring om at Viggo Kristiansen var hovedmann blir stadig tynnere.

Jeg var ute allerede i desember 2019 og tok til orde for at saken mot Kristiansen måtte gjenopptas. I februar 2021 vedtok Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker med 3 mot 2 stemmer at saken faktisk skulle gjenopptas. Det var sjette gang Kristiansen hadde søkt og etter at nesten hele dommen på 21 års forvaring var sonet.

– Gjenopptakelseskommisjonen har nå tatt en nødvendig avgjørelse når det nå viser seg at dommen mot Viggo Kristiansen kan være feil, og at han kan være uskyldig, sa leder for Forsvarergruppen i Advokatforeningen Marius Dietrichson til NTB.

annonse

Han kalte saken en tragedie for alle partene i saken.

– Blir det en ny sak, og retten frifinner Kristiansen, er det også en stor tragedie for domstolene og rettssikkerheten. Hvis det er slik at en uskyldig mann er domfelt og har sonet lovens strengeste straff, er det svært alvorlig.

Kriminell trenering?

annonse

En rekke dokumentarer, bøker og artikler er skrevet de siste årene som på sett og vis taler Kristiansens sak. Jeg ble selv egentlig ikke klar over at det fantes betydelig tvil før i 2019 basert på henvendelser. Men da jeg begynte å sette meg inn i det, virket bevisene mot Kristiansen raskt svært tynne og en alternativ forklaring, at Jan Helge Andersen gjorde det alene, men nærmest ble ledet til å legge hovedskyld på kameraten Viggo Kristiansen, absolutt plausibel om ikke direkte sannsynlig.

Hvis det er det som har skjedd, er det Andersen som selvfølgelig bærer hovedansvaret for å lyve kameraten inn i saken. Men det er et annet forhold som har slått meg gjennom alt jeg de siste par årene har sett, hørt og lest om saken og om kampen for å få den gjenopptatt. Det er alle menneskene som jobbet mot at saken skal belyses på nytt og at en sannsynligvis (etter min mening) i dette forholdet uskyldig mann, skal bli løslatt, frikjent og få oppreisning for tjue år i fengsel og i praksis et ødelagt liv.

Og jeg tenker ikke her på en noe hjelpeløs forsvarer som han hadde i de to rettsrundene, men politiet i Agder, spesielt representert ved daværende kriminalsjef Arne Pedersen, og et apparat av rettsmedisinere og journalister som har jobbet mot. Og ikke minst Gjenopptakelseskommisjonene selv, der lederen, Siv Hallgren, så sent som i februar 2021 var en av de to som stemte mot gjennopptakelse.

Arne Pedersen var kriminalsjef i Kristiansand under etterforskningen som han ledet med Asbjørn Hansen fra Kripos. Han har stått på at Viggo Kristiansen er skyldig helt til det siste. Han har nektet å uttale seg til journalister og dokumentarister. Og det selv om han åpenbart også har fått tilgang til alt som er skrevet om saken i ettertid og som har «forklart» hvordan han selv og hans kollegaer kunne ta så feil.

Straff

Jeg antar at å forsøke å tiltale noen av de som har jobbet mot gjenopptakelse er fånyttes. For da måtte man vel ha kunnet bevise at de handlet mot bedre vitende og at de i egen, eller systemets, interesse har arbeidet for å unnlate en gjenopptakelse for et menneske de selv trodde var uskyldig. De kan altså hevde at de handlet i god tro (om at Kristiansen var skyldig) og dermed kan man ikke tiltale dem for det heller, til tross for at en person har sittet uskyldig i fengsel og fått ødelagt sitt liv.

Men jeg må si at jeg har blitt fylt med en følelse av antipati mot enkelte av de menneskene som er profilert som de mest aktive proppene i systemet for at Kristiansen skal få gjenopptatt sine saker. For meg fremstår de som motivert av egeninteresse og at de ikke vektlegger at en uskyldig mann kan være dømt. Det er viktigere å beskytte seg selv, sin profesjon, sin institusjon og rettssystemet som sådan enn det er å behandle et individ rettferdig.

Og det føles heller ikke riktig at man skal kunne innta slike posisjoner uten at det får konsekvenser for dem selv. Folk som dømmer andre til straff, eller argumenterer for straff, må, hvis det skal fungere, føle et tungt ansvar. Viggo Kristiansen-saken viser at det ikke er tilfellet i Norge av idag. Det var rent tilfeldig at Gjenopptakelseskommisjonen faktisk tok opp saken i det sjette forsøket og etter gjentatte avslag. Hadde bare ett av medlemmene stemt annerledes i februar 2021, ville trolig aldri saken mot Viggo Kristiansen kommet opp på nytt og han ville for livet vært stemplet som en barnemorder og voldtektsmann.

annonse

Slik systemet er nå, er vi helt prisigitt den lite vanlige egenskapen hos mennesket, nemlig å frivillig innrømme feil og gjøre sitt beste for å rette opp i det.

Å bidra til at noen sitter uskyldig dømt, burde være straffbart. Det tilsier vår rettferdighetssans.

Setter du pris på denne artikkelen og slike perspektiver? Resett trenger din støtte.

Vi har Vipps nr 124526, bank 1503.94.12826 eller dere kan sende SMSResett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474.

Tegn abonnement her

Viggo Kristiansen kan være uskyldig: Det må vi ta konsekvensene av

 

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon