- Resett - https://resett.no -

Nei til EU tapte Acer-sak i tingretten

Tingretten har konkludert at Grunnloven ikke ble brutt da Stortinget vedtok EUs tredje energipakke i 2018.

Organisasjonen Nei til EU, som tok energipakken til retten, erklærer i en pressemelding at de snarlig vil avgjøre om dommen skal ankes.

Nei til EU mener avståelsen av norsk suverenitet til EUs energibyrå Acer og EØS-tilsynet Esa er i strid med Grunnloven og at den ikke kan vedtas med vanlig flertall i Stortinget. Oslo tingrett er altså uenig.

annonse

Advokat Lisa-Mari Moen Jünge har representert staten i saken sammen med regjeringsadvokat Fredrik Sejersted.

– Tingretten gir uttrykk for at den ikke finner Stortingets grunnlovsforståelse tvilsom på noe vis, skriver Jünge i en e-post til NTB.

Nei til EU-leder Roy Pedersen stiller seg uforstående til tingrettens avgjørelse.

annonse

– Rekordhøye strømpriser uten at regjeringen griper inn, viser at tilslutningen til Acer og EUs tredje energimarkedspakke får store konsekvenser for norske husholdninger, og spesielt den kraftkrevende industrien, sier han i pressemeldingen, som er gjengitt av NTB.

Bakgrunn

Nei til EU stevnet staten i november 2018.

Staten vant frem både i tingretten og lagmannsretten i spørsmålet om at saken ikke kunne fremmes for domstolene

I mars 2021 fikk imidlertid Nei til EU medhold fra Høyesterett i at saken kunne fremmes. Forhandlingene gikk for Oslo tingrett mellom 1. og 5. november.

Nei til EU gikk til sak mot staten fordi organisasjonen mener vedtaket innebærer en så stor myndighetsoverføring til EU at Stortingets vedtak krever tre firedels flertall etter Grunnloven.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474