Over hele Italia har det vært massive demonstrasjonet mot "Green pass" (koronapasset). Flere har sammenlignet innføringen av passet med nazi-Tyskland. Foto: AP
annonse
annonse

«Du må ikke sove», sa Arnulf Øverland i 1937. Diktet er like aktuelt i dag.

«Hvorfor skal de uvaksinerte ødelegge for oss som har tatt vaksinen? – Gjør som røykerne, gå et annet sted.» Tankegodset er korttenkt og livsfarlig, og fremmes foreløpig ikke eksplisitt av FHI, Helsedirektoratet eller regjeringen. Det fremmes imidlertid av enkelte utenlandske statsledere og noen norske ordførere, og synes å vinne et skremmende momentum i norske medier.

Like gjerne: «Hvorfor skal de overvektige gjøre så vi andre må betale sukkeravgift? Hvorfor skal alkoholikerne gjøre så vi andre ikke kan få kjøpt en flaske vin til søndagsmiddagen på Cirkle K? Hvorfor skal vi i det hele tatt forholde oss til en brysom opposisjon? – Tvangskirurgi for reduksjon av magesekker og tvungen medisinering med antabus nå! – Opplysninger om BMI, grunnpromille og personlige preferanser inn i «borgerpasset» nå! Vi «gode» vil holde det offentlige rom, og til og med parlamentene, for oss selv!»

annonse

Som sagt: Korttenkt og livsfarlig. «Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer dig selv!» (Øverland, igjen.)

Hvorfor bidrar mediene helst til polarisering og frykt? Hvorfor stiller ikke mediene heller kritiske spørsmål? Mediene unnlater å «borre» i at det stadig kommer inn flere bivirkningsmeldinger enn Legemiddelverket rekker å behandle, og bagatelliserer gatedemonstrasjonene som finner sted i storbyene i Australia og Europa i protest mot maktutøvelsen i smittevernets navn. Vi hører lite om hvordan enkeltstater i USA har forbudt coronapasset, eller at stadig flere av dem går til søksmål mot føderalstaten for å blokkere dens forsøk på vaksinetvang. Hvor ble det av oppfølgingen av avisoppslaget om uregelmessigheter hos Pfizer, produsenten av den siste vaksinen (av opprinnelig fire) som ikke er stanset helt eller begrenset for visse aldersgrupper?

Vi har nå alle hørt hvordan vaksinenes effekt avtar, og at gjennomgått infeksjon (som de fleste altså overlever) gir en bredere og mer varig immunrespons. Vi har også hørt Camilla Stoltenberg bekrefte at både fjerde, femte og ytterligere doser kan forventes. Hva med bivirkninger når de samme menneskene stikkes om og om igjen? Burde ikke alt dette gi rom for alternative synspunkter, og for nyansert debatt om strategi og virkemiddelbruk? Ta vaksinen hvis det oppleves riktig for deg, men se at andres alder og/eller helsetilstand kan gi et annet forhold mellom nytte og risiko. Vi har høy grad av både vaksinering og tillit til myndighetene i Norge. La oss opprettholde dette ved et fritt ordskifte, og ikke ødelegge det ved innføring av tvang, utfrysing og/eller uthenging av meningsmotstandere.

annonse

Australia og deler av Europa styrer mot lockdown for uvaksinerte, coronapassvarianter der negativ PCR-test enten ikke gir grønt pass for uvaksinerte («2G») eller kreves i tillegg for fullvaksinerte («2G+»), samt tvangsvaksinering! For tilgang til samfunnsgoder, kreves det følgelig at man har tatt en vaksine med avtagende og følgelig usikker virkning på smittespredningen på et gitt tidspunkt for den enkelte, mens man altså fryser ut borgere som kan føre bevis for at de er friske! Men det er vel de smittede som smitter, eller…?

Vi ser nå eksempler på parlamenter der folkevalgte representanter som ikke har coronapasset i orden, nektes tilgang. De hindres altså i å utføre sin demokratiske rett og plikt som opposisjonspolitikere. Med «2G» og «2G+» synes smittevernlogikken forlatt, og med begrensning av opposisjonens tilgang til parlamentene er all demokratisk logikk forlatt. Dette burde være alarmerende!

I demokratiske rettsstater har vi grunnleggende prinsipper om bestemmelsesrett over egen kropp, om ytringsfrihet, bevegelsesfrihet, næringsfrihet og forsamlingsfrihet, for å nevne noen. Vi har også grunnleggende prinsipper om at myndighetenes inngrep overfor den enkelte borger skal ha klar hjemmel i lov, være faktabaserte, formålstjenlige og forholdsmessige. Disse prinsippene er nå under sterkt press.

Hvor er Advokatforeningen, Legeforeningen og Datatilsynet? Hvor er de voksne?

Dette handler ikke om konspirasjonsteoretikeres rett til være egoistiske her og nå. Dette handler om alles autonomi på sikt, om din rett til å takke høflig nei til dose fem dersom du eller nær familie da har følt bivirkningene på kroppen selv. Dette handler om din rett til å være meningsberettiget for din kropp i en annen situasjon, der tilfeldighetene leder til at det denne gangen er du som er uenig i flertallets foretrukne tilnærming til medisinsk behandling.

Sist, men ikke minst: Dette handler om å unngå et fremtidig mareritt, der man skal foreta fortløpende, elektronisk registrering og utveksling av personlige opplysninger, med mulighet for logging av bevegelses- og atferdsmønstre; der bevis for vår trofasthet til myndighetene blir et vilkår for tilgang til umistelige friheter som det ikke er opp til dem å utrasjonere. Kina er der allerede, og Australia er på god vei. Vi andre er heldigvis et stykke unna, ennå, men det er nå vi må våkne!

Setter du pris på denne artikkelen og slike perspektiver? Resett trenger din støtte.

Vi har Vipps nr 124526, bank 1503.94.12826 eller dere kan sende SMSResett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474.

Tegn abonnement her

Det eksplosive korona- og vaksinespørsmålet

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon