Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
annonse

I en nasjonal intern kunngjøring på intranettet til sine medarbeidere medio oktober 2021, meddelte politidirektør Benedicte Bjørnland at Politiet skal være en god og trygg arbeidsplass for alle sine ansatte.

Nylig fikk politidirektøren introdusert indikasjoner som kanskje kan tyde på at politietaten ikke er en betryggende, tillitsfull og ubekymret arbeidsplass for alle.

Forskningsprosjekt
Etter at forskerne Dag Ellingsen og Ulla-Britt Lilleaas høsten 2020 la frem foruroligende uønskede seksuelle beretninger om politietaten, har seksuell trakassering i politiet fått svært mye oppmerksomhet.

annonse

Anliggende har vært gjenstand for svært kraftfulle diskusjoner internt og eksternt. Mange politiansatte er bekymret og urolige vedrørende avsløringene som det her påstås avdekket.

Dette på bakgrunn av at man herved stigmatiserer en hel etat.

De to forskerne, Ellingsen og Lilleaas, har i mange år jobbet med å bli klok på mannskulturer og likestillingsutfordringer i Forsvaret.

annonse

Nå deltar de to forskerne i et større forskningsprosjekt hos Politidirektoratet (POD), finansiert av NordForsk, som skal avsluttes i slutten av 2021.

Dette prosjektet skal blant annet undersøke og kartlegge hvorfor det er så få kvinner som er tilsluttet politiets mest fremskutte operative innsatsstyrker.

Politidirektøren presiserte i nærværende sirkulære overfor sine ansatte at:

– Dette prosjektet stiller relevante og viktige spørsmål. Vi vet fra før at kjønnsbalansen i arbeidslivet er en avgjørende faktor for et sunt og godt arbeidsmiljø.

«Knulle-torsdag»
I et nylig møte med de to ovennevnte forskerne, ble Politidirektøren konfrontert med nye og alarmerende hendelser fra andre deler av etaten. Deretter uttrykte hun følgende:

– Jeg fikk høre om misbruk av posisjon for å oppnå seksuelle handlinger i bytte mot gunstige vakter eller gode referanser. Jeg fikk høre om festkultur – og om såkalt «knulle-torsdag» ved B3-leir (Bachelor politiutdanning – operativ trening under leiropphold i tredje år).

– Instruktører beordret til undervisning i leir skal ha hatt seksuell omgang med kvinnelige studenter. Dette opprører meg. At instruktører har hatt intime relasjoner til studenter – i en setting hvor makt, autoritet og styrkeforhold åpenbart er skjevt, er uakseptabelt og i strid med vårt verdigrunnlag.

Tiltak
Siden 2018 har Politihøgskolen (PHS) vært bevisst på å tydeliggjøre hvilke retningslinjer, forventninger og integritet som tillegges og forventes av den enkelte instruktør.

annonse

Siden mars 2020 har det vært forbudt å nyte alkohol for studentene i leir. Det samme alkoholforbudet ble innført for politiinstruktørene når de er sammen med politistudentene.

Nedgang
Politidirektøren informerte videre:

– I årets medarbeiderundersøkelse i politiet ser vi en nedgang fra forrige måling i rapportering på seksuell trakassering fra ca. 2% til 1,3%. Selv om prosenten er lav, snakker vi om over 200 medarbeidere som har opplevd uønsket adferd på arbeidsplassen. Hvert enkelt tilfelle er et for mye. Det er behov for å iverksette mer kraftfulle tiltak fremover.

Støtte
Politidirektøren fikk bifall av sin høyre hånd, assisterende politidirektør Håkon Skulstad.

9. november publiserte Skulstad på politiets nasjonale intranett at det de to forskerne hadde avdekket ikke var enestående.

Medarbeiderundersøkelsen til politiet i 2020 viste også at ansatte hos politiet hadde opplevd uønsket seksuell adferd.

annonse

Uavhengig av kjønn og legning er det absolutt nulltoleranse for trakassering i politiet. Det handler i bunn og grunn om grunnleggende folkeskikk og respekt for hverandre, opplyste Skulstad.

Samtidig har Skulstad forståelse for at mange polititjenestemenn ikke kjenner seg igjen i den her ukulturen som skisseres.

Familien ble oppsøkt av PST 22. juli – nå har Spesialenheten henlagt saken (+)

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse