Investor Jan P. Sissener. Foto: Erlend Aas / NTB
annonse

Finansnestor Jan Petter Sissener er ikke nådig i sin dom over SVs alternative statsbudsjett.

– Får SV for stor innflytelse over statsbudsjettet i årene fremover, havner Norge på sikt i sekkeposten; «Land vi ikke liker å sammenligne oss med», skriver Sissener i Nettavisen.

Han frykter store konsekvenser for norsk næringsliv om SV skulle få gjennomslag for sentrale deler av sin politikk.

annonse

– Lysbakken og Kaski sin totale mangel på kunnskap om en lønnsom og bærekraftig næringspolitikk, vil føre til dramatiske konsekvenser for privat norsk næringsliv, norske bedriftseiere og norske gründere. For mange av disse vil det oppleves som straff å bo i Norge, og en rekke norskeide virksomheter vil få nye hovedkontorer utenfor landets grenser, skriver Sissener.

Skatteøkninger

Han peker særlig på SVs foreslåtte massive økning i formuesskatten på 18 milliarder i året, økning i inntektsskatten på ni milliarder, og en økning i selskapsskatten til 23 prosent. Sistnevnte er stikk i strid med utviklingen i mange andre land, der selskapsskatten har sunket i flere år.

annonse

– Forslagene serverer gode, norske virksomheter på et sølvfat for utenlandske investorer og oppkjøpsfond. Selv med dagens skatteregime har vi sett hvordan utlendinger forsyner seg av våre selskaper. Ganske enkelt fordi de ikke har formuesskatt, skriver Sissener.

Arbeidsplasser og verdiskaping

Han frykter for Norges ve og vel når oljealderen går mot slutten, da det er for få private verdiskapere i landet. SV snakker gjerne om omstilling av norsk arbeidsliv og behovet for nye arbeidsplasser, men bidrar til det stikk motsatte, mener finansmannen.

– Jeg er ikke ett sekund i tvil om at norske bedriftseiere vil flytte sine virksomheter ut av Norge dersom SV får gjennomslag for sin mildt sagt næringsfiendtlige politikk. En politikk som er klekket ut av personer som Audun Lysbakken og Kari Elisabeth Kaski, personer som aldri har skapt en krone selv, skriver Sissener.

Jan Petter Sissener: Oslos finansbyråd forstår ikke finans

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
annonse