- Resett - https://resett.no -

Nei til EU anker Acer-dommen

Nei til EU har vedtatt å anke dommen fra Oslo tingrett mandag der staten ble frifunnet for å ha brutt Grunnloven i saken om EUs energibyrå Acer.

Tingretten konkluderte at Grunnloven ikke ble brutt da Stortinget vedtok EUs tredje energipakke i 2018, skriver NTB.

Nei til EU mener på sin side at avståelsen av norsk suverenitet til EUs energibyrå og EØS-tilsynet ESA er i strid med Grunnloven og ikke kan vedtas med vanlig flertall. Derfor vedtok Nei til EU på et ekstraordinært styremøte onsdag kveld å anke dommen inn for lagmannsretten.

annonse

Nei til EUs leder Roy Pedersen mener tingretten går langt i å avskrive den domstolskontrollen som Høyesterett åpnet opp for ved at Nei til EU fikk reise søksmålet.

– Dette handler om at domstolen gjør en egen uhildet vurdering og ikke bare legger et vanlig stortingsflertalls egen praksis til grunn, skriver Pedersen i en pressemelding.

Han mener at tingrettens vurderinger ensidig er til statens gunst, og at det er lite å finne igjen i dommen av Nei til EUs vitneførsel og argumenter.

Nei til EU stevnet staten i november 2018. Staten fikk medhold i både tingretten og lagmannsretten i at saken ikke kunne fremmes for domstolene, men i mars 2021 fikk Nei til EU medhold fra Høyesterett i at saken kunne fremmes.

annonse

Forhandlingene gikk for Oslo tingrett mellom 1. og 5. november og endte altså med en dom i Nei til EUs disfavør.

Ifølge Pedersen opplever organisasjonen en kraftig støtte for søksmålet og for at saken føres videre. En innsamlingsaksjon er i gang for å dekke kostnadene med anken, opplyser NTB.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474