Christian Tybring-Gjedde mener alternative medier motarbeides. Foto: NTB Scanpix
Christian Tybring-Gjedde. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
annonse

Utenriksdepartementet (UD) bør undersøke det som kommer frem i Dagbladet om forbindelser til islamske, autoritære regimer.

– Det er UD som har ansvar for utenrikspolitikken vår, det er ikke Bondevik og Sheikh som skal stå for den, sier Christian Tybring-Gjedde til Dagbladet.

Han sier at Kjell Magne Bondevik og hans organisasjon Oslosenteret har hatt «kontakter mot mange som norske myndigheter ikke nødvendigvis har det næreste forhold til.»

annonse

– Bondevik snakker om fred og forsoning, men det er vanskelig å dokumentere. Hvor er freden og forsoningen, og hvilke konsekvenser har det for norsk utenrikspolitikk? For han driver jo med norsk utenrikspolitikk, og det er utenriksdepartementet og regjeringen som skal drive med det.

Tybring-Gjedde har samtidig sendt et spørsmål i Stortinget til statsråden:

– Har det blitt bevilget midler til Bondeviks Oslosenter over statsbudsjettet fra 2006 da senteret ble startet og frem til i dag – eventuelt hvor mye og til hvilke formål?

annonse

FrP-eren begrunner spørsmålet på denne måten:

«Dagbladet har den siste tiden publisert flere artikler om Oslosenteret, som er ledet av Kjell Magne Bondevik. Disse artiklene kan tyde på at Oslosenteret har økonomiske bindinger til regimene i Saudi-Arabia og i Bahrain som er uheldige. Det fremmes påstander om at senteret bidrar til hvitvasking av disse regimene, og at senteret har blitt brukt til å kjøpe tilgang til den norske statsministeren og andre statsråder.»

Les også: Arabere ga Bondevik millioner – fikk prestisjepris et halvt år senere

Tybring-Gjedde sier videre at Bondevik som tidligere statsminister har et ansvar for hva han fronter eller hvem han har kontakt med. 

Bondevik selv avviser kritikken og hevder han ikke driver med «privatpraktiserende utenrikspolitikk»:

annonse
Tidligere partileder og statsminister, Kjell Magne Bondevik. Foto: OLE MARTIN WOLD / NTB

– Jeg har selv vært utenriksminister og vet godt at utenrikspolitikken forvaltes av UD innenfor de rammer de folkevalgte i Stortinget trekker opp. Jeg prøver ikke å influere på eller forandre på dette. Men jeg vet også at tidligere politikere og andre uavhengige står friere til å ha ulike kontakter, og at dette i noen tilfeller kan være nyttig, skriver Bondevik.

Les også: Høyre-politiker Aamir J. Sheikh og Bondevik ville ha 700 000 kroner fra Bahrain – tilbød ærespris kort tid etter 

Høyre-politiker Aamir J. Sheikh svarer også at han heller ikke driver med utenrikspolitikk:

– Jeg leder en stiftelse og komité som har som formål å jobbe for fred, forsoning og brubygging mellom mennesker, kulturer, religioner og ikke minst land som er i konflikt. Vi har siden 2005 stilt opp for mennesker og land som har vært i ulike kriser.

Dagbladet: Bondevik har fått over tre millioner fra muslimsk organisasjon tilknyttet Saudi-Arabia

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse