Slik senker du skatten før nyttår (+)

Fra 2022 blir norsk eierskap dyrere. Den som har mye penger i innskudd eller aksjer, vil få økt formuesskatt og enda høyere utbytteskatt. Hurdalsplattformen, som ligger til grunn for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet, slår fast at det samlede skatte- og avgiftsnivået for folks inntekt skal holdes uendret gjennom inneværende stortingsperiode. Samtidig har statsminister Jonas … Fortsett å lese Slik senker du skatten før nyttår (+)