DRØFTET FOSEN-DOMMEN: F.v. advokat Knut Hurum, professor Øyvind Ravna (UiT), Finnmarkskommisjonens leder Jon Gauslaa og førsteamanuensis Ánde Somby (UiT) under Samerettssymposiets paneldebatt ved Universitetet i Oslo 2. desember 2021. Foto: Stillbilde fra Zoom
annonse

Med Fosen-dommen 11. oktober slo Høyesterett fast at vindkraftverkene på Storheia og Roan i Trøndelag er ulovlig oppført.

Grunnen er at vindkraftverkene krenker samisk kulturutøvelse gjennom å innskrenke den tradisjonelle reindriften i området og derfor strider mot artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, avgjorde et enstemmig storkammer.

Dommen er blitt en hodepine for Fosen Vind DA, hvor Statkraft er største eier, samt Støre-regjeringen. Storheia og Roan er nemlig Europas største vindkraftanlegg på land, kostet 5,7 milliarder å bygge, og produserer 1,9 terawattimer i året.

annonse

Samene frykter at staten skal omgå høyesterettsdommen gjennom å vedta flere såkalte avbøtende tiltak, slik at milliard-investeringene kan forbli stående. Staten, som hele tiden har hatt økonomisk interesse i kraftverkene, trosset blant annet FNs klare råd om å stille utbyggingen i bero frem til de rettslige forholdene var avklart.

Staten beskyldes for å ha gamblet på at det vil være vanskeligere å gjøre noe med vindmøller som allerede er oppført. På grunn av statens tidligere modus operandi i saken føler mange seg ikke trygge på at staten vil respektere dommen.

Kun for abonnenter

Dette innholdet er forbeholdt våre abonnenter, logg inn for å få tilgang.
Ikke abonnent? Les mer her.

annonse

LOGG INN

Strid om doktoravhandling: Drapsdømt forsket på sin egen forbrytelse – får full støtte fra professorene (+)

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse