Mener Fosen-dommen ikke gir rom for kompromiss: – En minstestandard fremover (+)

Med Fosen-dommen 11. oktober slo Høyesterett fast at vindkraftverkene på Storheia og Roan i Trøndelag er ulovlig oppført. Grunnen er at vindkraftverkene krenker samisk kulturutøvelse gjennom å innskrenke den tradisjonelle reindriften i området og derfor strider mot artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, avgjorde et enstemmig storkammer. Dommen er blitt en … Fortsett å lese Mener Fosen-dommen ikke gir rom for kompromiss: – En minstestandard fremover (+)