Karikatur av Kjell Schevig
annonse
annonse

Verden rundt ser vi økende fattigdom og en krympende middelklasse. Samtidig ser vi at en liten krets av multimilliardærer karrer til seg en stadig større del av klodens ressurser, uten at venstresiden bryr seg.

Milliardærklubben World Economic Forum sier at deres høyeste prioritet er å redde oss alle fra en klimakrise og å «forbedre verdens tilstand». Er det troverdig at de rikeste av de rike nå har blitt mer opptatt av klimaet enn av å tjene penger? Eller er det mulig at all denne omsorgen for klimaet har noe å gjøre med at med klimaindustrien nå antas å omsette for over tusen milliarder dollar?

Det nye plutokratiets tidsalder

annonse

For å kunne forbedre verdens tilstand mener WEFs styreformann Klaus Schwab at det er nødvendig med et offentlig-privat samarbeid, en ny økonomisk modell der multinasjonale selskap innlemmes i styresmakten. Altså et slags plutokrati der milliardærene styrer sammen med politikerne.

Vi har allerede et offentlig-privat samarbeid gjennom det grønne skiftet. Det fungerer slik at vindkraften subsidieres både av staten og av strømkundenes nettleie, slik at milliardene kan sluses ut av landet til skatteparadisene – nøyaktig slik Klaus Schwab ønsker.

Les også: Rapport: Elbiler er ikke klimavennlige

annonse

Klimaforskning

Vi blir stadig fortalt at alle klimaforskere er enige, men det stemmer ikke. Klimaforskning er en ung vitenskapsgren og det er fremdeles mye man ikke forstår. Forskerne er enige om at menneskelig aktivitet påvirker klimaet, men det er stor uenighet om hvor mye av endringene som kan tilskrives menneskelig aktivitet. Noen forskere mener at CO2 er hovedårsaken til klimavariasjonene, mens andre mener at CO2 har minimal betydning.

Den danske atmosfærefysikeren Henrik Svensmark har gitt vitenskapen uvurderlig forståelse om hvordan jordens klima påvirkes. Men Svensmark omtales ikke i pressen, fordi hans forskning viser at solen og kosmisk stråling påvirker klimaet mer enn CO2.

Klaus Schwab, grunnlegger og president i World Economic Forum (WEF). Foto: Denis Balibouse /Reuters /NTB

I Sovjetunionen ble vitenskapsfolk som ikke fulgte politbyråets dekreter fratatt sin ytringsfrihet. Statskanalen vår gjør nå det samme med et vedtak som sier at all klimajournalistikk må være i samsvar med dekretene fra det politiske organet FNs Klimapanel.

Alle de andre pressestøttemediene har gjort samme vedtak som NRK. Og derfor er det nå forbudt for journalister å formidle vitenskap som strider mot politisk vedtatte sannheter – nøyaktig slik det var i Sovjetunionen og DDR.

Les også: Podkast: Siv.ing Geir Hasnes spår at klimahysteriet går over i klimapsykose

Kunsten å spre frykt

Foto: Marcio Jose Sanchez / AP / NTB scanpix

Tidligere var det viktig for pressen å hindre panikk i befolkningen, men nå virker det som om hensikten er å skremme oss mest mulig.

annonse

Klimaprofittørene har tatt kontroll over FN-organene gjennom et såkalt partnerskap, og vi teppebombes konstant med dystopiske FN-rapporter, uten støtte i observasjoner.

Mediene driver en storstilt kampanje for å endre spisevanene våre, og barn påføres kjøttskam og klimaangst. Slik skal vi skremmes til å tro at landbruk ikke er bærekraftig, og at matproduksjonen må legges om for å redde klimaet. Igjen er det storkapitalen som skal redde oss med mat fra industribruk som dyrker GMO-planter og kjøtt i bioreaktorer.

Venstresidens sjel

Jeg tror at finanseliten har gransket venstresidens sjel og at de har greid å knekke koden for hvordan de kan få venstresiden til å kjempe for sine egne profittplaner.

Forestillingen om en klimakrise fyller venstresidens underliggende behov for et sterkt felleskap, men venstresidens selvjustis er nok likevel det viktigste godet for klimaprofittørene. Enhver antydning til tvil eller selvstendig tenking i disse miljøene blir brutalt slått ned på, og enhver venstreorientert er livredd for å bli brennemerket som dissident eller fornekter, og i dag gjør du dette mest effektivt ved å tvile på FNs klimapanels dystopi.

Les også: Mener mediene bidrar til å skape panikk: – Global oppvarming er reell og menneskeskapt, men den er ofte vilt overdrevet (+)

annonse

Enorm tillit

For å kunne innføre den ønskede økonomiske modellen sier WEF at de trenger enorm tillit. «We need ENORMOUS trust between the private sector and the public sector». Enormous trust er et uvanlig begrep, og kan muligens være en eufemisme for betingelsesløs eller reservasjonsløst.

Min tillit til finanselitens nye økonomiske modell er omtrent den samme som til e-poster fra Nigeria. Jeg ser på WEFs partnerskap med FN og bærekraftsmålene som smarte forretningsplaner, og ingenting annet.

Men politikerne våre sprader rundt på Stortinget med bærekraftmerkene sine og signaliserer at de har enorm tillit til offentlig-privat samarbeid, så sterk er denne tilliten at de reservasjonsløs gir fra seg bade suvereniteten vår og ressursene våre.

I møte med betydningsfulle nasjoner og organisasjoner blir de fjeskete og servile, og de gir seg til å signere alle mulige og umulige avtaler. Og regningen for alle disse tåpelige internasjonale avtalene sender de til sin egen befolkning.

I totalt fravær av offentlig debatt har politikere våre dannet vennskapsbånd med mektige udemokratiske krefter. Hele venstresiden i politikken er fanget i troen på at kapitalismens grønne skifte skal redde oss. Og i stedet for å informere befolkningen om hva som egentlig skjer, fungerer NRK som et propagandaorgan for FN og klimaprofitørene. Når vi i tillegg har endt opp med en tidligere direktør fra World Economic Forum som ny klima- og miljøminister, er resultatet gitt på forhånd. Og denne dårskapen vil koste oss dyrt – både økonomisk og demokratisk.  

Stor økning i klimarelaterte miljøkatastrofer, sier FN og NTB. Men stemmer det? (+)

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon