Masud Gharahkhani og Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet. Foto: NTB scanpix.
annonse
annonse

Er du født i Iran, regnes du som iransk statsborger resten av livet. Det bekrefter Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo).

I slutten november ble Masud Gharahkhani nominert av Arbeiderpartiet og utnevnt som Stortingspresident etter at Eva Kristin Hansen trakk seg etter en pendlerboligsak. Etter hoffreglementet er Stortingspresidenten rikets nest høyest rangerte person etter medlemmer av kongehuset.

Masud Gharahkhani ble født i Teheran i 1983 og kom med sine foreldre til Norge i 1987. Resett har tidligere skrevet om hvordan PST ser på aktiviteten til iranske myndigheter og deres etterretningsorganisasjoner opp mot iranere som har opphold i Norge.

annonse

I den siste åpne trusselvurderingen fra 2021 er Iran omtalt av PST i flere sammenhenger.

Blant annet står følgende:

«Kina, Iran og andre autoritære stater bruker sine etterretningstjenester til å kartlegge og overvåke flyktninger og dissidenter som oppholder seg i Norge. Denne aktiviteten vil de videreføre i 2021. Formålet vil være å undergrave, nøytralisere eller eliminere politisk opposisjon.»

annonse

Flere norsk-iranere ikke har fått sikkerhetsklarering på grunn av en vurdering av sårbarhet knyttet til familie i hjemlandet. Resett kontaktet PST.

– Kan PST si noe om hvordan dere vurderer trusselen fra iranske myndigheter mot norske statsborgere med iransk bakgrunn? Kjenner dere til tilfeller der nettopp slikt press har blitt benyttet?

– Enkelte autoritære land, deriblant Iran, bruker sine etterretningstjenester til å kartlegge og overvåke flyktninger og dissidenter som oppholder seg i Norge. Formålet med dette er å nøytralisere eller eliminere politisk opposisjon. Det brukes mange ulike metoder for både å kartlegge og nøytralisere, blant annet trusler. PST kjenner til tilfeller der norsk-iranere har blitt utsatt for trusler og andre ubehageligheter i Norge og på reiser utenfor Norge, skrev kommunikasjonssjef Trond Hugubakken i en e-post til Resett.

Iranske myndigheter: En gang iraner, alltid iraner

Iran har særlige regler knyttet til hvem de betrakter som iranske statsborgere.

Landinfo skriver i et notat om Iran og statsborgerskap at alle personer «født i og utenfor Iran, hvis far er iransk», anses som iranske statsborgere.

Videre:

«Iran anerkjenner ikke dobbelt statsborgerskap, og anser iransk borger med annet statsborgerskap som kun iransk (Croft 2006; IRB 2004; IRB 1999). Men på grunn av den store emigrasjonen fra Iran etter den islamske revolusjonen i 1979, har svært mange iranere og deres etterkommere ervervet statsborgerskap i andre land. I praksis løser iranske myndigheter dette ved å kreve at de med dobbelt statsborgerskap må benytte iransk pass ved inn- og utreise fra Iran.»

annonse

Resett får også dette bekreftet av flere iranere bosatt i Norge som vi har snakket med. Det nytter ikke for en norsk-iraner å vise norsk pass ved ankomst til Irans grensepassering. Har man ikke iransk pass, blir man sendt tilbake.

Jørgen Granberg, som nå er journalist i Resett, har tidligere jobbet i Politiets utlendingsenhet og har vært med på tvangsutsendinger til Teheran flere ganger. Han bekrefter det samme. En norsk-iraner kommer ikke inn i Iran uten iransk pass.

Den norske ambassaden i Teheran bekrefter det samme og kommer med følgende opplysninger på sine hjemmesider:

«Iranske myndigheter anerkjenner ikke dobbelt statsborgerskap. Derfor vil norske iranere under opphold i Iran anses som iranske statsborgere.»

Var på ferie i Iran

Ifølge artikler i DT og VG har den nyutnevnte stortingspresidenten tidligere vært på ferietur til Iran, der han blant annet skal ha truffet sin nåværende kone. Ferieturen der de to møttes skal ha funnet sted i 2002. Det ser ikke ut til å finnes opplysninger om andre turer Gharahkhani har foretatt til Iran etter dette besøket. Resett har derfor stilt stortingspresidenten spørsmål om dette.

Ut fra det som er kjent fra Landinfo og som bekreftes fra andre kilder, vil Masud Gharahkhani av iranske myndigheter fortsatt regnes som iransk statsborger siden han er født i Iran, dette forsterkes av at hans far også er iransk. Dermed vil han ha måttet skaffe seg iransk pass før han foretok ferituren til Iran i 2002. Han har slik sett anerkjent sin egen status som iransk statsborger.

Resett mener dette er relevant informasjon som offentligheten bør kjenne til og har stilt stortingspresidenten en rekke spørsmål per epost. Han har fått en uke på å svare, vi har også purret på svar. Følgende spørsmål er stilt.

– Har du iransk statsborgerskap i tillegg til ditt norske?

– Har du iransk pass?

– Brukte du iransk pass da du besøkte Iran i 2002?

annonse

– Hvor mange ganger har du besøkt Iran siden 2002 og hvilket pass brukte du ved disse eventuelle besøkene?

– Når besøkte du Iran siste gang?

– Er din kone iransk statsborger og har hun iranske reisedokumenter?

– Når besøkte din kone Iran siste gang?

Masud Gharahkhani har ikke besvart henvendelsene til tross for purring. Resett har også kopiert inn Arbeiderpartiets generalsekretær Kjersti Stenseng og Arbeiderpartiets pressesjef på Stortinget Jarle Roheim Håkonsen. Ingen av dem har heller tatt kontakt for å oppklare saken.

I forbindelse med saken hvor PST uttalte seg om trusselen fra iranske myndigheter mot iranenere i Norge, tok vi også kontakt med Masud Gharahkhani, med disse spørsmålene:

Det man blant annet vet er at myndighetene kan true med represalier mot gjenværende familiemedlemmer i Iran. Stortingspolitikere er jo unntatt Sikkerhetslovens bestemmelser om klarering, men vi har likevel noen spørsmål vi håper du kan besvare.

– Har du eller noen i din familie vært utsatt for press fra elementer tilknyttet iranske myndigheter?

– Hvordan vurderer du din egen sårbarhet nå som du har fått en svært betrodd og innflytelsesrik rolle?

– Har du eller vil du ta initiativ til en særlig dialog med PST og NSM rundt din egen situasjon?

Heller ikke disse spørsmålene har stortingspresidenten besvart.

Setter du pris på denne artikkelen og slike perspektiver? Resett trenger din støtte.

Vi har Vipps nr 124526, bank 1503.94.12826 eller dere kan sende SMSResett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474.

Tegn abonnement her

Stortingspresidenten har bakgrunn fra et land med aktiv etterretning mot Norge, sier PST (+)

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon