Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix
annonse
annonse

Fagfolk og eksperter har lenge advart, ja til og med bransjen selv sier at det ikke er lønnsomt. At det er store tekniske utfordringer med tusenvis av nye strømmålere bør heller ikke komme som noen overraskelse på nettselskapene, da det hele fremstår som et hastverksarbeid.

NVE ønsker å undersøke hvilken nytteverdi AMS-prosjektet har hatt, og er satt ut på konkurranse.

NVE har selv avklart hva man forventer som svar:

annonse

«For nettselskapene forventes det at AMS vil medføre økt effektivitet gjennom reduserte investeringer og lavere kostnader til drift- og vedlikehold, økt forsyningssikkerhet, mindre spenningsavvik m.m. Vi har i dag bare i begrenset grad identifisert og kategorisert på hvilke områder gevinstene av AMS gjør seg gjeldende, og heller ikke om og i hvilken grad disse gevinstene kan måles eller tallfestes i kroner.»

Nå er verdifull tid mistet som følge av AMS og store ressurser har blitt sløst bort på dette uønskede prosjektet. I stedet burde nettselskapene bruke pengene på de reelle utfordringene og vedlikehold som sårt trengs for å opprettholde strømforsyningen vår. Enkelte steder holder faktisk stolper på å falle ned. Som om ikke det var nok, bygges det som kjent ulønnsomme vindmøller over hele landet som ikke ville vært mulig uten de smarte strømmålerne.

Den gode gamle måleren fungerer og regningen blir betalt.

annonse

At nettselskapet nå forsøker å endre praksis er oppsiktsvekkende. Nettselskapene krever ekstra gebyr for avlesing, det er også avslørende for hvilket motiv de har. Det er trist et de er villige til å gå så langt med utenomrettslige steg som å tråkke på folks frihet til å velge, privatliv, og helse.

Det er fremdeles tusenvis av mennesker som ikke ønsker disse datamaskinene (som sender, samler og kan lagre informasjon om deg i opptil 20-30 år) i husene sine. Nå krever også NVE tilgang basert på tredjeparter som skal bygge tjenester på bakgrunn av disse dataene.

Den eneste garantien man har, er å beholde den gode gamle måleren.

At nettselskapet ønsker at flest mulig «kjøper» dette produktet AMS eller smart strømmåler er forståelig, men mange føler at dette er et udemokratisk og ensidig prosjekt som har feil fokus. Norge er sannsynligvis det eneste landet i verden som til de grader presser befolkningen på denne måten. Statsbygg og Forsvaret vil ikke ha smartmåler på grunn av sikkerhet. Det gjør det heller ikke noe bedre at et allerede sårbart system høyner risikoen og SINTEF betegner som svært sårbart.

«Når systemer er koblet sammen og mot Internett, vil det være angripers fantasi, kompetanse og motivasjon som setter grenser. Det er nærmest umulig å beskrive alle mulige situasjoner», skrev SINTEF i sin rapport til NVE i 2012.

Nettselskapene skyver Datatilsynet foran seg som tidligere kom med skarp kritikk av personvernet knyttet til AMS, men glemmer at tilsynet har gitt opp kampen:

Ansvaret skyves nedover fra NVE som pålegger nettselskapene å utføre risiko- og sårbarhetsanalyse, ROS, men er det utført?

AMS skaper flere problemer enn det løser. 

annonse

 Den eneste måten prosjektet kan lykkes på, økonomisk er om personopplysningene selges videre, og selvfølgelig hvis vi legger om forbruksmønsteret til natten slik som forsikringsselskap og brannvesen advarer mot. Dette er nå NVE i full gang med, 1. januar er det klart for «rushtidsavgiften».

Nå skal strømkundene finansiere de dyre «grønne» løsningene som vi er pålagt med utlandskabler og ACER som fikk gjennom Stortinget.  Paris-avtalen som Stortinget står samlet om, gjennom en grunnlovsstridig «klimalov», og har hele tiden pushet på for å tvinge gjennom prosjektet som virker særdeles korttenkt. De fleste partiene på Stortinget ser ikke noe problem med vindmøller, som for øvrig ikke ville vært mulig i samme skala uten AMS. Disse problemene vil koste samfunnet store summer i år, men også i fremtiden. Det gjenstår å se om dette er så nyttig og om det i det hele tatt vil lønne seg.

Som takk for hjelpen går NVE ut og presser på for å slå sammen nettselskapene, samtidig som de prøver å lure folket med «billig» strøm slik som i USA gjorde noen år tilbake . Skrekkeksempelet er Australia hvor strømprisen ble mangedoblet. Alt dette for å «redde klima». Det er alltid folket som må betale for det som ofte går ut over folkets ressurser.

Konsekvensene av AMS er enda ikke avklart og det legges også opp til sonevis roterende utkobling – og det tas høyde for en reduksjon i strømforbruk på 70%. Når vinden løyer, skal hele nabolag kunne kobles ut, etter tur. I perioder på time eller to? Eller mer? Det sier AMS-forskriften ingenting om. De vil gjøre det så skånsomt som mulig, står det i høringene – men garantier gis ikke.

Hvor er de store mediehusene? Landet ranes på høylys dag så vi nesten kan høre dragsuget av arvesølvet. Folk spinker og sparer såpass at middagen mangler, mennesker som overkjøres med myndighetenes velsignelse. Er det ingen journalister som bryr seg om fedrelandet og det mest fundamentale, husene og hjemmene våre invaderes for profitt. Det burde være enhver solidarisk medieperson store sak.

Partiet De Kristne vil vektlegge hensynet til personvern og valgfrihet og går med det inn for at alle kraftselskap pålegges å tilby konvensjonelle måleapparater til dem som ønsker det, uten fordyrende gebyrer eller andre skjulte pressmidler. De som ønsker å gå tilbake til denne løsningen skal få dette ordnet raskt og uten ekstra kostnader.

Ny bok på Resett forlag: Klimaskepsis: Illusjonen om det grønne skiftet

annonse

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon