Milorad Dodik er en av Bosnias tre presidenter. Her taler han under et parlamentarisk møte i den serbiske delen av Bosnia fredag. Foto: Radivoje Pavicic / AP / NTB
annonse

Fredag vedtok parlementet i Republika Srspka å skrive lover som innen seks måneder henter tilbake kompetanse over forsvar, politi, etterretning og andre funksjoner som ble overført til staten Bosnia-Hercegovina etter internasjonalt press for mer enn femten år siden.

Utviklingen kan bli dramatisk.

I 1995 ble den såkalte Dayton-avtalen underskrevet for å få slutt på borgerkrigen som hadde rast siden 1992. I avtalen lå det en grunnlov som etablerte staten Bosnia som en meget svak overbygning med utstrakt autonomi til to delrepublikker som ble kalt entiteter, henholdvis Republika Srpska og Føderasjonen (bestående av bosniakker og bosniske kroater). Disse entitetene hadde blant annet ansvar for forsvar, politi, rettsvesen og etterretning.

annonse

Bosnia ble holdt under overoppsyn av gruppe land med USA i spissen, som i 1997 ga selv selv fullmakt til å endre lover og avsette folkevalgte i landet, de såkalte Bonn-fullmaktene. Man presset også frem overføring av flere funksjoner til statsnivået, blant annet forsvar, skattlegging, etterretning, og deler av politiet og rettssystemet. Dette ble støttet av bosniakker, men i liten grad av landets serbere.

I løpet av de siste årene har serbiske og kroatiske politikere blitt mer og mer høylydte i sine kritikk av det systemet som ble innført i etterkant av Dayton-avtalen. Og de siste månedene har serbernes de facto politiske leder, Milorad Dodik, kastet hansken og gjort det klart at de vil utfordre alle overføring av makt til statsnivået som har skjedd etter 1997. De ønsker Bosnia tilbake slik Dayton-avtalen så ut.

Dette fikk Dodik flertall for å gå videre med i det parlamentet i Republika Srpska fredag, melder Nezavisne Novine, en ledende avis i Banja Luka, som er hovedstaden i Republika Srpska (RS). En kommisjon vil bli nedsatt som skal skrive nye lover og hente disse kompetansene tilbake til entiteten innen seks måneder. Alle lover vedtatt at den internasjonale høyrepresentanten siden 1997 vil bli erklært ugyldig.

annonse

Mer enn 95 prosent av befolkning i RS er etniske serbere. Kun et fåtall bosniakker har flyttet tilbake etter den etniske rensningen fra 1992.

Fra bosniakkiske politikere er reaksjonen sterke. Det har kommet advarsler om at dette er steg på veien mot full løsrivelse og at det vil føre til fornyet konflikt i landet.

USA, EU og flere vestlige land har protestert mot Dodiks grep og de har truet med sanksjoner. Det antas at Russland og Serbia har gitt sin stilltiende støtte til de bosniske serberne.

Helge Lurås jobbet for Høyrepresentanten i Bosnia fra 2004-2008.

Advarer om ny krig i Bosnia

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
annonse