Fra parlamentsbygningen i Wien, Østerrike. Foto: AP Photo/Lisa Leutner
annonse

Nasjonalforsamlingen i Østerrike har vedtatt å legalisere assistert selvmord. 

Politikerner vedtok lovendringen under en votering torsdag. Den nye loven trer i kraft i januar, skriver NTB.

Dette betyr at voksne personer som er uhelbredelig syke eller som har en invalidiserende tilstand eller sykdom, kan søke hjelp til å avslutte livet, uten at den som hjelper risikerer å bli straffeforfulgt

annonse

Det enkelte tilfelle skal imidlertid vurderes av to leger, hvorav den ene må være spesialist i palliativ medisin. Legene skal blant annet vurdere om pasienten er kapabel til å ta en selvstendig beslutning.

Landets grunnlovsdomstol beordret for to år siden regjeringen om å oppheve forbudet mot assistert selvmord, som er vurdert som brudd på grunnleggende rettigheter. I dag risikerer den som hjelper en annen person med å ta sitt eget liv opp til fem år i fengsel.

Den katolske kirken i Østerrike stiller seg, lite uventet, kritisk til lovendringen.

annonse

Følgende land i Europa tillater per i dag assistert selvmord: Belgia, Luxembourg, Nederland og Spania.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse