Ny studie om omikron. Foto Pixabay.
annonse

Vi er nå inne i en ny Covid bølge og strenge «tiltak» er innført igjen av myndighetene. Er disse «tiltakene» basert på fornuftige avveininger? 

Det er dessverre all grunn til å betvile dette. Å forholde seg til statistikk og tall er for de fleste vanskelig. Undersøkelser har vist at folk har en sterkt overdreven oppfatning av hvor farlig Covid er. Dette ser også ut til å gjelde våre politikere.

Ifølge lovverket skal tiltak mot epidemier være forholdsmessige. Det betyr at det må gjøres gode avveininger hvor nytten av tiltak (begrensning av smitte, innleggelser og død på grunn av Covid) settes opp mot kostnadene (utdanning, økonomi, konkurser, andre sykdommer, depresjoner og mye mer) ved tiltakene. Det er nå empiriske data fra mange smittebølger rundt i verden, og det er lite eller ingenting som taler for at tiltak som nedstengninger, munnbind, meteren med mer har noen nytteeffekt. Til gjengjeld er det godt dokumentert av uavhengige forskere at nedstengninger har store kostnader.

annonse

Les også: WHO: Spredningen av omikron er uten sidestykke

Tiltakene styres av smittetall og redsel for overfylte sykehus hvis intet gjøres, men et realistisk forhold til disse smittetallene finnes ikke. I fjor høst hadde Bergen en periode med 50 nye smittetilfeller per døgn. Da var det ifølge byrådslederen «alvor». De siste par ukene har det vært opp mot 350 smittetilfeller per døgn i Bergen. Hvilket adjektiv byrådslederen måtte mene er passende nå vet jeg ikke. I dag er det innlagt 13 pasienter for Covid i Helse Bergen. Tallet er synkende. Ifølge Folkehelseinstituttet innlegges det nå 30-40 pasienter hver dag for Covid på norske sykehus, og det rapporteres om sprengt kapasitet.

Selv jobber jeg med hjerneslag, og det innlegges rundt 50 pasienter med spørsmål om hjerneslag hver dag på norske sykehus. Rundt 30 av disse har hjerneslag. Hjerneslag er en alvorlig sykdom og rundt 8% dør. Til sammenligning er dødeligheten for Covid i Norge 0,1% (IFR) ifølge Folkehelseinstituttet. Dødeligheten er høyere for de som innlegges på sykehus for Covid (10% i en studie fra Sykehuset Østfold). Gjennomsnittsalderen for de som dør av hjerneslag er ca 80,5 år og for Covid 81,5 år i Norge.

annonse


Les også: Nok en smitterekord i Oslo – 1.150 nye koronasmittede siste døgn

Jeg har tidligere skrevet om en influensa epidemi i Bergen i år 2000. Over en treukers periode ble det daglig innlagt rundt 20 pasienter med influensa og lungebetennelse på Haraldsplass Diakonale Sykehus. Det tilsier minst 2-4000 smittede i Bergen per døgn. Denne epidemien gikk under den politiske radaren. Skole og næringsliv ble ikke stengt ned.

Espen Nakstad. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Nakstad er redd for eksponentiell vekst av smittetilfeller. Til det er å si at alle virusepidemier (som influensa, RS virus) starter eksponentielt. (To smittede blir til fire, til åtte, til seksten og så videre). Men den eksponentielle veksten stopper alltid opp. Kurven flater ut og smittetallet faller (Gombertz kurve). Usikkerhetsmomentet er når kurven flater ut. Her bedriver Helsedirektoratet verstefallstenkning og baserer seg på datamodeller med liten eller ingen realisme. Velkjent er Imperial College modellen fra London som bommet sterkt på smitteutviklingen i alle land. Den spådde for eksempel 90.000 døde i Sverige i fjor vår mens antallet ble 6000, og Sverige stengte som kjent ikke ned i særlig grad. (Sverige hadde fra januar 2020 til juni 2021 faktisk negativ aldersjustert dødelighet sammenlignet med de fem forutgående årene).

Smittebølgene flater ut lenge før alle blir smittet. Det har vi sett gjentatte ganger i land etter land. Uspesifikk immunitet, tidligere gjennomgått Covid infeksjon, kryssimmunitet fra andre coronainfeksjoner, årstid, antallet overvektige og vaksiner er blant faktorer som sørger for dette. Vi har empiriske data siden i fjor vinter og det er da forunderlig å se at Folkehelseinstituttet advarer at opptil 300.000 nordmenn vil bli smittet daglig om få uker på grunn av Omicron. Selv om dette er teoretisk mulig er det lite realistisk og realisme er det vi trenger nå, ikke teoretiske fantasier.

Er Covid farlig? Politikere og journalister har siden i fjor bedrevet skremselspropaganda så det er ikke rart at mange tror eller mener det. Noen flere tall kan hjelpe å sette Covid i perspektiv. Covid er farligere enn vanlig influensa selv om flere døde av influensa i 2017 (1700) enn av Covid i fjor (800). Spanskesyken (en influensapandemi) etter Første verdenskrig var langt farligere. I Norge døde 13-15.000 mennesker og befolkningen var omtrent halvparten av nå. Kopper som nå er utryddet, var enda farligere med en dødelighet på mer enn 10%.

Les også: Rekordlav tillit til regjeringens koronainformasjon 

Folkehelseinstituttet I Oslo. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Dødeligheten av Covid var 0,1% (en av tusen) ifølge Folkehelseinstituttet i fjor høst. Omicron ser ut til å ha enda lavere dødelighet. Til sammenligning dør 1 % av alle menn i 60 åra i løpet av det neste året. En person som kjører 10.000 km i året i 40 år har 0,1% risiko for å dø i trafikkulykke. (Gjennomsnittsalderen for død for en som starter å kjøre 18 år gammel blir da under halvparten av det tilfelle er for Covidsmittede). De som røyker og ikke slutter, lever i gjennomsnitt 10 år kortere enn de som aldri røyker. Covid er først og fremst farlig for gamle og personer med risikofaktorer som fedme og sukkersyke. For alle andre er Covid fra et realistisk ståsted ufarlig.

Vi skal alle dø en gang. Virusinfeksjoner har menneskeheten alltid levd med og vårt immunapparat er over millioner av år velutviklet for å takle slike infeksjoner. Menneskeheten har overlevd alle pandemier fram til nå uten hjelp fra staten. Vi vet nå at statens virkemidler har liten eller ingen innvirkning på Covid pandemien. Til gjengjeld vet vi at kostnadene er store. Det er på tide at strategien endres, landets åpnes og at sykehusenes kapasitet økes.

annonse

FHI tror tiltak har begrenset effekt mot omikronvarianten

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse