Oslo tingrett. Foto: Jil Yngland / NTB
annonse
annonse

Søndag 14. november 2021 ble vedkommende pågrepet av norsk politi på bakgrunn av en polsk europeisk etterlysning og arrestordre utstedt i oktober 2021.

Foto 2020.06.04 – Bildet hentet fra polsk politi sitt egent etterlysningsprogram.

annonse

Wojciench PIOTROWSKI.
Fars navn: TADEUSZ
Mors navn: BOŻENA
Mors pikenavn: CHŁUS
Kjønn: Mann
Fødested: BIAŁYSTOK
Fødselsdato: 1983-11-06
Nasjonalitet: POLEN

Utlevering
Polske myndigheter har begjært Piotrowski sendt tilbake og avlevert til polsk politi for fullbyrding av en dom som ble avsagt av «The District Court Bialystok» 30. oktober 2012.

Relatert til det Resett har fått kjennskap til, er Piotrowski idømt en fengselsstraff på fire år, men av denne dommen gjenstår det en usonet straff på tre år, tre måneder samt seks dager.

annonse

Oslo tingrett besluttet i en kjennelse av 16. november 2021 at vilkårene for varetektsfengsling var tilfredsstilt, samt at de juridiske spissfindighetene sett i relasjon til en overlevering til polske myndigheter var ivaretatt.

Ovennevnte kjennelse ble av Piotrowski anket til lagmannsretten, som opprettholdt tingrettens avgjørelse. Ikke nok med det, også lagmannsrettens anke ble appellert videre til Høyesterett.

Ovennevnte klage ble forkastet av Høyesterett 3. desember 2021.

Oslo tingrett
14. desember 2021 anførte dommerfullmektig. Charlotte Iles Mørk, blant annet følgende i rettsboken:

– Retten mener at det er grunn til å frykte at fremstilte i vår sak vil unndra seg overlevering.

Retten mener at varetektsfengsling i fire uker, i påvente av utlevering, er tilstrekkelig begrunnet og ikke vil være et uforholdsmessig inngrep.

Det er i vurderingen særlig lagt vekt på sakens alvor, den foreliggende unndragelsesfaren, hensynet til Norges internasjonale forpliktelser og de korte fristene etter arrestordreloven.

Slutning
Tingretten konkluderte at de var enige i påtalemyndighetenes ønske om videre varetektsfengsling, og fastsatte fengslingsfristen i første omgang til 11. januar 2022.

annonse

Dermed vil Piotrowski i løpet av kort tid bli tvangsreturnert av norsk politi til sitt hjemland, Polen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon