Storheia vindpark er den største av vindparkene i porteføljen til Fosen Vind, og den andre av vindparkene som ble bygget. Da den ble overført til ordinær drift i februar 2020 var den Norges største med 80 turbiner og en installert effekt på 288 MW. Foto: Heiko Junge / NTB
annonse

Skulle den omtalte dommen i Høyesterett følges opp, må flere vindturbiner demonteres og fjernes på Fosen, mener advokater.

– En nærliggende konsekvens er at de må demonteres i alle fall delvis, sier advokat Catrine Hambro i advokatfirmaet Wahl-Larsen til Klassekampen.

Hambro er ekspert på miljørett og energirett. Hun understreker at samenes syn på inngjerding av vinterforing er lite opplyst i dommen i Høyesterett, i alle fall i detalj, noe som gjør det usikkert å slå fast konsekvensene av dommen.

annonse

I oktober ga Høyesterett medhold til reineierne på Fosen. De fastslo at utbyggingen av vindkraftverkene på Storheia i Åfjord og Haraheia i Roan krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27.

Les også: Artister trekker seg fra markeringen av vindmøller på Fosen

Menneskerettsbrudd

annonse

De økonomiske konsekvensene er store. Regjeringen jobber for å finne en løsning for hva som skal skje med turbinene.

– Jeg synes det er vanskelig å se hvordan de kan komme seg rundt dette menneskerettighetsbruddet uten å ta ned vindturbinene, sier advokat Tine Larsen i Dæhlin Sands, som er ekspert på energirett, miljørett, utmarksforvaltning og ekspropriasjon.

Hun presiserer at det ikke er gitt at alle turbinene må fjernes. Det må imidlertid frigjøres nok areal til at samene kan utøve reindriften på en akseptabel måte.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) besøkte i november vindkraftanleggene på Fosen. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) understreker at selv om tillatelsene til å bygge vindkraftverkene er kjent ugyldig av Høyesterett, har domstolen ikke tatt stilling til hva som skal skje med anleggene.

– Jeg ønsker å bidra til å finne en løsning som står seg for ettertiden og som sikrer reindriftens rettigheter, sa hun til NTB for halvannen uke siden.

annonse

Hun viste også til at dommen ikke betyr at konsesjonene til vindkraftverkene har falt bort.

Mener Fosen-dommen ikke gir rom for kompromiss: – En minstestandard fremover (+)

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse