- Resett - https://resett.no -

Fersk undersøkelse: Unge våger ikke si det de mener

– Det er særlig meninger som høyresiden engasjerer seg i, som noen forteller at de holder for seg selv.

Det fremgår av den årlige UNG2022-rapporten til Opinion at hele 52 prosent av de spurte i målgruppen 15-25 år mener de ikke lenger kan si hva de mener, fordi samfunnet har blitt for opptatt av hva som er politisk korrekt.

Det fremkommer også at ytringsfrihet er den viktigste kampsaken blant unge gutter.

annonse

Tove Botnen, som er seniorrådgiver og ansvarlig for studien, forklarer for VG [1] at ytringsfrihet er noe de har sett at unge har vært spesielt opptatt av over flere år.

Både i 2020 og 2021 var 52 prosent enig i følgende påstand: «Man kan ikke lenger si det man mener fordi samfunnet har blitt for opptatt av hva som er politisk korrekt».

Det fremgår også av rapporten at det har oppstått en «woke» ungdomskultur der man er på vakt mot det man mener er krenkende, diskriminerende eller stereotypisk. Ytrer man noe som kan krenke noen, risikerer man å bli «cancelled» – det vil si boikottet eller utestengt.

annonse

– Flere unge stiller seg til venstre enn til høyre på den politiske skalaen. Det er særlig meninger som høyresiden engasjerer seg i, som noen forteller at de holder for seg selv, sier Botnen.

Rasisme, kjønn og legning

Overfor VG forklarer Opinion at et eksempel på en sak som unge kanskje frykter å si hva de mener om, er NRKs fjerning av den japanske gameshow-parodien på «Helt Ramm i Tokyo».

44 prosent av de spurte i undersøkelsen er uenig i at det var riktig av NRK å fjerne sketsjene. Her svarte mange også «vet ikke» på spørsmålet.

– De temaene som de kansellerer mest på er gjerne ulike former for likestillingssaker, som ved rasisme, kjønn, legning osv. Og det er også disse sakene noen forteller at de velger å holde for seg selv. De som ikke er så politiske eller opptatt av alle reglene, forteller også at de av og til bare lar være å si ting fordi de ikke orker å argumentere for synspunktene sine, sier Botnen.

Bekymret

Anine Kierulf, som er førsteamanuensis i jus og leder for ytringsfrihetsutvalget, er bekymret for «woke»-kulturen blant ungdom.

– Det er alltid forbundet med et ubehag å mene noe annet enn de andre, men at unge mennesker i dag føler dette så sterkt er urovekkende. Det gjør både at de brenner inne med ting de gjerne skulle ha sagt, og at vi andre går glipp av deres perspektiver.

annonse

Hørt i kommentarfeltet: Resett har blitt woke, feig, PK og «gjør seg til beskytter av islam» (+) [2]

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474