Mer enn hvert tiende drap som rammer pårørende i Norge blir aldri regnet med av norske myndigheter. Kripos får ikke nødvendigvis informasjon om alle. Foto: Morten Holm / NTB
annonse

Minst 87 sivile nordmenn har blitt drept i utlandet siden år 2000, ifølge en undersøkelse gjort av Stavanger Aftenblad.

Ifølge avisens kartlegging har det blitt drept minst én nordmann utenfor Norges grenser hvert år siden årtusenskiftet, men mer enn 10 prosent av drapene som rammer pårørende i Norge blir ikke regnet med av norske myndigheter fordi de mangler oversikt over sivile drap utenfor landets grenser.

Ifølge avisen har myndighetene heller ikke innarbeidede rutiner for å følge opp etterforskningen i landet der drapet har skjedd.

annonse

– Det er ikke slik at drap begått i utlandet på norske statsborgere ikke blir registrert i Norge, men vi får ikke nødvendigvis kunnskap om alle, og det er ikke mulig å hente ut statistikk i våre systemer over disse sakene, opplyser seniorrådgiver Jonas Fabritius Christoffersen ved Stab for kommunikasjon hos Kripos.

I 49 av de 87 drapene Aftenbladet har kartlagt, er det usikkert om noen har måttet stå til rette for dem og i ni av dem har forskjellige terrorgrupper påtatt seg ansvaret for ugjerningene.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse