President io WEF Børge Brende under samlingen i januar 2020. Foto: Fabrice COFFRINI / AFP 7 NTB
annonse

De vet ikke bedre.

Jeg vet ikke hva som er verst. Men la meg bare gjøre det klart med en gang. Jeg tror ikke på konspirasjonsteorier. Det går selvsagt an å være forfulgt selv om en er paranoid, på samme måte som det går an å være paranoid uten å være forfulgt. Men virkelighetens verden er som regel mer komplisert enn de enkle forklaringene konspirasjonsteorier byr på.

De er ikke styrt av Karl Schwab, Bill Gates, George Soros eller en hemmelig internasjonal liga av ‘bilderbergere’ som jevnlig møtes i en hule i Alpene. Norske politikere er ikke delaktige i en sentral plan utarbeidet av en global elite for å skaffe seg verdensherredømme. Men de er farlig nær et grenseland.

annonse

Noen av ‘bilderbergerne’ de omgås med har så mye penger at de kan manipulere lands valutakurser slik George Soros gjorde under sterlingkrisen i Storbritannia i 1992. Andre bruker pengene til å manipulere valg slik Mark Zuckerberg gjorde under presidentvalget i USA i 2020 da han svidde av 419,5 millioner dollar for å øke valgdeltakelsen blant demokratiske velgere i vippestatene. Våre politikere har særlig latt seg sjarmere av ekteparene Clintons og Gates.

Facebooks algoritmer og sensur gir ikke mindre grunn til bekymring. De påvirker ikke bare hva du skal kjøpe, men også hva du skal mene og antakelig i stigende grad hva du kommer til å stemme. Demokratiet, også i Norge, er under press fra Big Tech, Big Corp og Big Pharma. Derom hersker det ingen tvil.

Jeg tror likevel norske politikere egentlig vil oss vel. Jeg har en grunnleggende tiltro til norske myndigheter. Det som bekymrer mest er deres ulidelige naivitet. Det kan virke som de rett og slett ikke vet bedre.

annonse

NGOer som vil overta verden

Sammen med en forfengelighet, som tidvis fremstår som omvendt proposjonal med deres selverkjennelse, og en tilnærmet ubegrenset tilgang til en stor pengesekk, er de et lett bytte for internasjonale NGOer som World Economic Forum, The Clinton Foundation, Gates Foundation og International Peace Institute, hvor vår egen Terje Rød Larsen (Ap) brant av 116 millioner av norske skattebetaleres penger før han fikk sparken, for tredje gang i sin karriere.

Fellesnevneren for NGOene er en nesten umettelig pengetørst, høye administrative kostnader, skjulte lederlønninger og manglende transparens. Men først og fremst er de private med sine egne private agendaer, og som private organisasjoner og stiftelser er de ikke underlagt demokratisk eller parlamentarisk kontroll.

Les også: FHI endrer ikke oppfatning selv etter norsk studie: – Sykdom gir ikke bedre beskyttelse enn vaksiner, sier Bukholm til Resett (+)

Det er urovekkende ikke bare fordi norske utenriksmyndigheter ikke har peiling på eller kontroll med hva mangfoldige titalls milliarder av våre hardt opptjente skattepenger blir brukt til. UD er blitt kritisert flere ganger av Riksrevisjonen for dette uten at det synes å gjøre særlig inntrykk verken på politisk eller administrativ ledelse og uavhengig om departementet er Høyre- eller Arbeiderpartistyrt.

annonse

Det mest urovekkende er likevel NGOenes ambisjoner om å overta styringen i verdenspolitikken enten det dreier seg om klima, migrasjon, utdanning, bistand eller verdens folkehelse som nå under Kina-pandemien.

Det innebærer i så fall at sentrale politikkområder i stadig stigende grad vil bli unndratt for demokratisk kontroll og styrt av ulike private interesseorganisasjoner. De kan tidvis være i god mening. Men som regel er de styrt av enkeltpersoner eller enkeltgrupperingers mål om å maksimere egne interesser og inntjening. Det er derfor all grunn til å være på vakt.

World Economic Forum

Norske regjeringer har vært sentrale støttespillere til WEF. Børge Brende (H) er sikkert en arbeidsom kar, men han hadde aldri fått stillingen som organisasjonens president og daglige leder hadde det ikke vært for den norske statens raushet med skattebetalernes penger.

WEF har eksplisitt uttrykt at verden er best tjent med å bli styrt av «en selvoppnevnt koalisjon av multinasjonale selskap, regjeringer og NGOer». Wikipedia, som ikke akkurat kan beskyldes for å være høyrevridd, beskriver organisasjonens program og ambisjoner slik;

«The Forum suggests that a globalised world is best managed by a self-selected coalition of multinational corporations, governments and civil society organizations (CSOs), which it expresses through initiatives like the “Great Reset” and the “Global Redesign”. It sees periods of global instability – such as the financial crisis and the COVID-19 pandemic – as windows of opportunity to intensify its programmatic efforts.»

Tankegodset knyttet til ‘Great Reset’ og ‘Global Redesign’ er klart elitistisk og grunnleggende anti-demokratisk, på grensen til det totalitære. Ambisjonen om at en selvoppnevnt elite skal styre verden minner oss om andre som har prøvd det samme tidligere. Det endte ikke bra.

Det som er rart er at sentrale norske politikere på tvers av partiskillene i Stortinget, er blant de fremste pådriverne for denne utviklingen. Det er rart at de som ‘gode sosialdemokrater’ ikke ser de prinsipielle betenkelighetene ved en verdensorden styrt av en selvoppnevnt elite. Enda rarere er det at de ikke har noen som helst motforestillinger mot å bruke skattebetalernes penger til å fremme en slik privat agenda. Det er imidlertid ikke veldig rart at konspirasjonsteoriene florerer.

Politikerforakt eller velgerforrakt?

annonse

For de bryr seg stadig mindre om demokratiets spilleregler. Og de tar stadig beslutninger som er i strid med flertallets og landets langsiktige interesser. De gjør det delvis som en følge av inkompetanse, delvis som en følge av at det tjener dem selv og de gjør det fordi de kan. Det er menneskelig, men det er ikke slik tillitsvalgte skal opptre i et demokrati.

De skal sette velgerne og folket foran seg selv. De skal vise omsorg og ivareta vår sikkerhet og vår velferd. De skal holde sine løfter og være til å stole på. De skal ha kunnskap og erfaring for å kunne ta kloke valg og styre godt på våre vegne. De skal forvalte våre fellesmidler med omhu og forsiktighet. De skal ta ansvar, og de skal bli holdt ansvarlig. De skal kort og godt ha ryggrad og sunt godt gammeldags bondevett som de skal bruke til vårt beste.

Men det er det stadig færre av dem som gjør. De mangler integritet. De skaffer seg fordeler og lager lover og regler for andre, men som ikke gjelder for dem selv. Mange av dem både jukser, svindler og bedrar. De viser til tider en skremmende mangel på kompetanse. Og når de blir eksponert og kritisert kaller de det politikerforakt som om de selv skulle være fritatt for kritikk.

Deres forakt for velgerne og deres manglende forståelse av det mandat vi har gitt dem å forvalte er utålelig.

Setter du pris på denne artikkelen og slike perspektiver? Resett trenger din støtte.

Vi har Vipps nr 124526, bank 1503.94.12826 eller dere kan sende SMSResett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474.

Tegn abonnement her

Trump utfordrer sitt eget grunnfjell: – Jeg lagde vaksinene

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse