Lord Jonathan Sumption har markert seg som en av pandemipolitikkens fremste kritikere i Storbritannia. Foto: REX
annonse
annonse

Tidligere høyesterettsdommer Lord Jonathan Sumption har det siste halvannet året markert seg som en av de krasseste stemmene mot myndighetenes inngripende pandemipolitikk i Storbritannia.

I et innlegg i Daily Telegraph i helgen skriver Lord Sumption at det er irrasjonelt å ødelegge folks liv for å redde helsevesenet (National Health Service).

– Det er på tide å stille spørsmål ved det moderne Storbritannias hellige ku: At det å kontrollere Covid for å beskytte helsevesenet trumfer alle andre hensyn.

annonse

Enklere å skru av friheten enn å skru den på igjen

Lord Sumption har siden pandemiens begynnelse stilt seg skeptisk til britiske (i likhet med norske) myndigheters valg om å følge Kinas eksempel med å stenge ned samfunnet med tvangsmakt, istedenfor å følge eget pandemiplanverk basert på frivillighet og fornuft.

Lord Sumption har lenge fremholdt at myndighetens tiltaksvelde er grunnlovsstridig. Et av hans sentrale argumenter har vært at det er mye enklere å innføre totalitarisme enn å avvikle det – som man ser eksemplifisert av myndighetene i mange lands vanskeligheter med å i det hele tatt artikulere en exit-strategi fra «midlertidige» koronarestriksjoner.

annonse

Vingeklippet Boris

Sumption gir ros til den britiske regjeringens beslutning den 20. desember om å IKKE følge helsebyråkratenes råd om innskjerpede sosiale restriksjoner før julen. Men han påpeker ironien i at dette hovedsakelig skyldtes statsminister Boris Johnsons svekkede autoritet, som følger av økende motstand fra lockdown-skeptikere i egne partirekker.

Lord Sumption erkjenner at pandemien legger press på helsevesenet, men påpeker at det er et resultat av politiske beslutninger gjennom en årrekke – ikke minst nedbygging av intensivkapasitet. Og selv om helsevesenet er under press, er ikke det i seg selv et adekvat argument for at alt øvrig samfunnsliv må suspenderes.

Mer ved livet enn å unngå døden

Et overbelastet helsevesen er selvsagt ingen ønskesituasjon. Men Lord Sumption fastholder at det tross alt ikke er det verste som kan skje med et samfunn.

– Det verste som kan skje med et samfunn er at medlemmene bruker statens tvangsmakt for å systematisk forkrøple sine egne og sine medborgeres liv.

– Helsevesenet er en ressurs, ikke en regulator. Det er der for å berike og ikke for å utarme livene våre. Det er til for å tjene oss, og ikke omvendt. Vi trenger ikke skylde på epidemiologene. Det er deres jobb å ikke tenke på annet enn epidemier. Men dette er ikke en fornuftig prioritering for regjeringen eller for oss andre. Vi har liv å leve, og det er mer ved livet enn å unngå døden.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon