FÅR STØTTE FRA MATFORSKERE: Pukkellaks tilhørere stillehavslaksene og er på listen over arter som ikke ønskes etablert i Norge. Foto: Henrik H. Berntsen / NINA / NTB
annonse

Pukkellaksen er ikke spesielt populær, men forskere mener den har kvaliteter man ikke bør kimse av.

Den forhatte laksen strømmet i sommer i enorme mengder inn mot norske elver og skapte frykt for at den skulle påvirke den norske villaksbestanden.

Klima- og miljødepartementet bevilget midler for å få fisken fjernet, og mange la ned en enorm innsats for å fiske så mye som mulig av den før gyting. Ifølge Miljødirektoratet kan invasjonen av stillehavsarten pukkellaks få alvorlig følger.

annonse

Frykten er stor for at den skal påvirke den norske villaksbestanden, økosystemer og akvakultur negativt. Men ikke alle så på dette som et problem. Hva om pukkellaksen kan bli en nyttig ressurs?

Egner seg godt på matfatet
Forskere i matforskningsinstituttet Nofima har undersøkt matkvaliteten på pukkellaks med flere vitenskapelige metoder, blant annet filetindeks og spektroskopiske målinger, og vurdert egenskaper som lukt, tekstur, fettinnhold og farge.

Noen av filetene ble brukt i lagringsforsøk, og andre ble røkt. Forskerne brukte sin lange erfaring med andre fiskearter, og sammenlignet resultatene. Konklusjonen fra matforskerne er klar; pukkellaksen, eller russerlaksen som den også blir kalt, egner seg godt på matfatet.

annonse

Ligner mer på vill laks enn oppdrettslaks

Denne fisken ligner mer på vill laks, røye eller ørret, enn oppdrettslaks, da den har mindre fett og rødere farge på muskelen. Den egner seg veldig godt til røyking. Røkt pukkellaks er tørr og fast, og har fin rødfarge, sier forsker Torbjørn Tobiassen i matforskningsinstituttet Nofima.

Forskerne mener også at det kan ligge et stort potensial i å ta vare på rognen til pukkellaksen, som er et svært ettertraktet produkt internasjonalt.

– Det er viktig å få på plass effektive og selektive fangstredskap som kan ta vare på pukkellaksen og sortere ut uønskede arter på en skånsom måte. Et slik arbeid bør startes i 2022 for å være klar til sesongen 2023 når vi neste gang forventer storinnrykk av pukkellaksen, sier seniorforsker Sten Siikavuopio i en pressemelding fra matforskningsinstituttet Nofima.

Forskerne minner om en annen invaderende art som ble sett som en trussel, men som nå forvaltes som en ressurs og skaper et innbringende fiske i Finnmark – nemlig kongekrabben.

annonse

– Pukkellaksen er en usikker ressurs, da vi ikke vet hvor mye som vil komme fra år til år. Men fisken er for god til ikke å ta vare på den. Fortsetter den å dukke opp ved kysten i nord, kan den gi inntekter til både ungdom, fiskere og mottaksanlegg, sier Tobiassen.

 

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse