UD danser med Taliban

Er det klokt eller naivt? Eller begge deler? Norske diplomater har i snart femten år forsøkt å opprettholde gode forbindelser til Taliban. De har gjort det av to årsaker. For det første har de gjort det slik at Norge hadde informasjon og kunne spille en meklerrolle som man antok, til dels med rette, ville gi … Fortsett å lese UD danser med Taliban